Matematik ute

Matematik är ett ämne där kunskap läggs till kunskap. Därför kan det, för vissa elever, helt plötsligt bli väldigt svårt på mellan- eller högstadiet om de inte förstått eller kommer ihåg de tidigare stegen. Då kan många övningar för yngre elever passa utmärkt även för äldre, som repetition, som lek, för att eleverna ska få visa vad de kan - för att stärka självförtroendet och för att göra matte roligt. På samma sätt kan självklart många övningar för äldre elever passa de yngre. Omforma själv så att uppgifterna passar din grupp och ditt syfte.

Här kan du hämta några övningar som vi utvecklat och prövat på naturskolan i Hammarskog. Enmetersrepet och Symmetri kan du också hitta i boken Att lära in matematik ute 2, som Kajsa Molander på Upplandsstiftelsens Naturskola är författare till. I boken finns hundratalet övningar till!
Du kan köpa boken genom oss >>

Här vill vi också lägga ut övningar och idéer som kommer från er på skolorna - kanske som varianter på övningar från böckerna som ni har omformat efter era egna idéer, er grupp och den plats ni brukar vara på. Skriv gärna hur det fungerade i er grupp, och vilka tankar som kom upp i gruppen. Ett sätt att sprida erfarenheter och göra det lite enklare att gå ut!

Två elever bygger en symmetribild av naturföremål på en duk på marken. Fotograf: Anna Aldén

Symmetri är ett av de mest grundläggande begreppen inom 
geometrin. Mycket i naturen är symmetriskt, därför
passar det bra att börja arbeta med detta begrepp ute >> (PDF, 291 KB)

Några elever som är utomhus, håller i varsitt rep som är en meter långt. Fotograf: Anna Aldén

Eleverna övar på rimlighetsbedömning och får en känsla för enheten en meter. De kan också öva på begreppet omkrets,
hälften, tredjedel… Här finns exempel på hur ni kan
arbeta med "enmetersrepet" >> (PDF, 274 KB)

en grupp elever syns i skogen bortom en uppgiftslapp som hänger i en gran. Fotograf: Anna Aldén

Den här leken / övningen hittade vi på till en fortbildning, och valde då namnen i uppgifterna efter deltagarnas namn. Uppgifterna kan man använda på lite olika sätt. Ett sätt är att leka med samma regler som för 36 - leken. 
Differensen är en springlek med subtraktion - för lågstadiet >> (PDF, 295 KB)

Uppdaterad: