Is och issäkerhet

Naturisar innebär alltid en risk. Syftet med isdagen är att eleverna ska få  erfarenhet av att vara på naturis, öva säkerhet och ha roligt på isen. Och få känna på vad de måste förhålla sig till när de ska ut på isen - på egen hand.

Under isdagarna möter vi ofta andra människor nere vid badplatsen, och nästan alla frågar: håller isen? Fundera gärna tillsammans med dina elever vad man kan svara på det!

 

När ni går igenom issäkerhet - dela gärna upp det ni pratar om i flera delar :

  • Vilka risker finns det med att var ute på naturis?
  • Vad kan man göra för att undvika att gå igenom isen?
  • Hur kan man göra för att ta sig upp på isen om det skulle hända?

 

MSB

På MSB's (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) hemsida ligger bra utbildningsmaterial som lärare kan använda med sina elever.

Instruktiva filmer för elever
Säkerhet på isen - innan du ger dig ut >> 
Säkerhet på isen - om olyckan är framme>>    
(varje film är ca 3-4 minuter lång 

Lärarhandledningar: 
Säkerhet på isen - innan du ger dig ut >>
Säkerhet på isen - om olyckan är framme >>  
(länk till filmerna för eleverna finns också med i ovanstående lärarhandledningar)  
Har du koll? Vatten och issäkerhet >>
Behandlar vikten av säkerhet vid vatten och is, dess risker och faror. Avsnittet handlar även om simkunnighet, grunderna i första hjälpen, olika typer av säkerhetsutrustning och redskap samt både praktiska och teoretiska övningar. Det finns faktafördjupning om iskunskap, farlig nedkylning, hjärtlungräddning mm.

 

Issäkerhetsrådet   

Är många olika föreningar som samarbetar om att informera och utbilda om issäkerhet. Här är några förslag att titta på - på deras hemsida: 

Isvett  (grundläggande om is och utrustning) >>
Fakta om is (med mer om hur isen förändras och var den kan vara svagare) >>    
Om isen brister >> (vad du kan göra om du går igenom isen - och om du ser någon annan gå igenom isen) 

 

Youtubekanalen Islära >>   

Här har Johan Porsby som är aktiv i Stockholms Skridskoseglarklubb, och ofta föreläser om is, lagt ut egna instruktiva filmer/bildspel om naturis. Han säger att det kanske viktigaste att känna till om is - är att isen varierar. I tjocklek och styrka. Från plats till plats. Och från tid till tid. Den kan hålla här - men inte där. Den kan hålla nu - men inte sen. Förslag på två filmer att titta på: 

En kort introduktion i islära (3 minuter)>>
Isens vanliga svagheter (21 minuter)>> 

 

Och några förslag : 

Läs  och diskutera någon tidningsartikel om en isolycka

Under issäsongen står det ofta korta notiser i tidningen om olyckor som skett på isen. Läs gärna någon sådan och fånga upp elevernas funderingar och prata om vad som hände och varför. Här är ett förslag på en bra artikel i Unt från 2017 >>  (PDF, 147 KB)

Du kan också få del av vad som kan hända genom exemplen i Berättelser om olyckor på isen >>  (PDF, 170 KB)

 

Titta på och prata om svaga ställen som kan finnas på isen
på en satellitbild eller karta

Visa en karta eller satellitbild över ett område där det finns något vatten eller vattendrag nära er skola - eller över Dalbyviken - och Ekoln, med Fyrisån, Vårdsätraviken och sundet in mot Skokloster. 

Fundera tillsammans över var isen kan vara svagare än på andra ställen. Kan man se på kartan var det kan vara sämre is? Eller har någon egen erfarenhet av ställen (på kartan) där det brukar vara svagare is? 

 

Prata om risker med att vara ute på - och gå igenom isen

Vilka risker tänker eleverna att det finns med att vara ute på natur-is?

(Skärskador, fall/skall-skador, köldskador, allmän nedkylning och medvetslöshet, drunkning). Något om risker med att gå genom isen finns i vårt dokument Is och issäkerhet med Naturskolan 2022.  (PDF, 487 KB)

På 1177 kan man läsa om nedkylning. 

 

Det här är särskilt bra att känna till om is:

När vi närmar oss våren och solen når allt högre på himlen, då omformas isen och det spelar ingen roll hur tjock isen är. Den blir som en kaka av lösa (ej ihopfrusna) stående isstavar, och det går så småningom att kliva rakt igenom den. Isen kan hålla på morgonen och vara helt upplöst till eftermiddagen.

 

 

Uppdaterad: