Förskolans framtid fortsätter ute!

Uppsala kommun och Upplandsstiftelsen har beviljats statligt LONA-bidrag av Länsstyrelsen i Uppsala län till en fortsättning av vårt projekt med förskolorna. Det nya projektet kallar vi: Förskolans framtid fortsätte ute! Projektet inleddes under hösten 2023 och avslutas i december 2025.

I projektet genomför Uppsala Naturskola och Upplandsstiftelsen en fortbildningssatsning mot förskolan.

Tillsammans med Fålhagsledens förskola, Boländernas förskola, Växthusets förskola och Orrparkens förskola; i Uppsala kommun; utvecklar vi deras arbete med att använda utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling.  

Vi tar fram en fortbildningsmodell som innebär en anpassning till förskolans behov och möjligheter, och som sträcker sig längre än en enstaka kursdag och kan leda till ett nytt arbetssätt för förskolan.

Lärande för hållbar utveckling
Förskolan, liksom all utbildning i Sverige, ska genomsyras av lärande för hållbar utveckling (LHU). Det innebär att utbildningen kännetecknas av att den innehåller frågeställningar om ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt hållbar utveckling. Syftet är att barnen ska få ett helhetsperspektiv, bli medvetna om och delaktiga i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling samt att de ska känna tillit till sin egen förmåga och utveckla handlingskompetens.

 

LONA står för lokala naturvårdssatsningen.

En artikel om det inledande projketet Förskolans framtid är ute! är publicerad i Naturskoleföreningens tidning Bladet 1-2023, artikeln hittar du här >> (PDF, 438 KB)

Vi kommer skriva mer om vårt arbete när det nya projektet ska avslutas. 

(Äldre nummer av Naturskoleföreningens tidning liggger på Naturskoleföreningens hemsida.) 

Mer information om projektet kan du få från
Anna Aldén på Uppsala Naturskola.
anna.alden@uppsala.se

 

                    
Uppdaterad: