Om Naturskolan

Naturskolan är ingen vanlig skola. Det är ett sätt att arbeta.

 

Vårt uppdrag är främst att hjälpa förskolor och grundskolor - både kommunala och fristående i Uppsala kommun - att ge eleverna positiva naturupplevelser och lägga grunden för kunskap om miljö och ekologiska samband. 

Där ingår också att vi särskilt ska visa på hur man med hjälp av utomhuspedagogik kan förstärka kunskapsinnehållet i alla skolämnen.
Vi vill att så många som möjligt av Uppsalas alla elever ska få komma ut och få egna upplevelser i naturen. Därför är lärarna vår viktigaste målgrupp. Här hittar du en sammanfattning av Naturskolans uppdrag >> (PDF, 93 KB)

När vi är ute öppnas möjligheten för att lära känna och känna sig hemma i naturen.
Att lära sig vara i och njuta av naturen är grunden för att bry sig om och själv bidra till en hållbar utveckling. Läs mer om vår pedagogiska grundsyn på sidan Mer om att lära in ute.

Vår bas ligger i Hammarskog ungefär en och en halv mils resväg sydväst om Uppsala centrum. Här ligger vårt hus med en inomhussal, och här har vi all utrustning; och framförallt har vi tillgång till hela Hammarskogs friluftsområde. På Uppsala Naturskola jobbar tre pedagoger. I samma hus finns också en naturskolelärare anställd av Upplandsstiftelsen.

Vi arbetar med utveckling av uteverksamheten på skolorna i Uppsala, tillsammans med hela arbetslag eller mindre lärargrupper. Vi ordnar kurser och träffar för pedagoger i grundskola och förskola. Vi tar emot förbokade grupper med pedagoger och skolklasser. Vi kan också arrangera möten med naturen för arbetsplatser främst inom Uppslala kommun. Läs mer om vad vi erbjuder under Kurser och möten   och för Skolan.