Ekonomiskt stöd

till utomhuspedagogisk verksamhet i skolan

Fram till sista februari 2019 kan man ansöka om ekonomiskt stöd från Upplandsstiftelsen.

Stödet är till för skola/förening i Uppsala län som håller på med utomhuspedagogik och behöver pengar till material eller annat.

Ansökan är relativt enkel. Se webblankett på Upplandsstiftelsens hemsida.  (Blanketten ansökan om ekonomiskt stöd hittar du där i vänstermarginalen.)

 

Uppdaterad: