Välkomna till årets upplaga av Konstskådning i Hammarskog 20/8-11/9.

I år medverkar sex konstnärer: My Lindh, Sofie Proos, Leo Correia de Verdier, Jessica Faiss, Anna-Karin Brus och Anna Einarsson. Platsspecifika installationer, några med ljud eller video, alla i dialog med det natursköna Hammarskogsreservatet.
 
I år tas vi ett större område i anspråk, såväl herrgårdsparken såsom Dalbyviksspången. Vi bjuder också på familjelördagar med skapande verkstad ledd av konstnär/konstpedagog Anna-Karin Brus samt visningar. Dessa äger rum 20/8, 27/8 samt 10/9. Se även www.konstskadning.com för ytterligare information. Utställningen sker med stöd av Uppsala kulturnämnd. Familjelördagarna sker i samarbete med Hammarskogs naturskola.
 
Varmt välkomna!
 
Uppdaterad: