Förskolekurser 2024

Kursdagar för pedagoger i förskolan 

Det finns plater kvar till alla kursdagarna - det går bra att anmäla nära inpå kursdagen! 

Under 2024 håller Uppsala Naturskola och Upplandsstiftelsen tillsammans olika kursdagar som vänder sig till pedagoger i förskolan - på Uppsala Naturskola i Hammarskog. 

Vi vill praktiskt visa hur man kan arbeta mot målen i Lpfö 18, samtidigt som barnen får upplevelser i och av naturen.

Kursdagarna börjar med fika och en bakgrund till dagens ämne. Sedan består större delen av dagen av att praktiskt få pröva på sådant man sedan kan göra med sin barngrupp. Vi utgår ifrån att vi är utomhus under hela kursdagen. Vi har möjlighet att gå inomhus eller sitta under ett tak de stunder när vi mest ska prata. Under alla kursdagarna, utom under Utforska naturen den 21 maj, håller vi till runt Naturskolans hus hela tiden. Vi håller på mellan 9.00 – 15.00.

Tag med kläder för utebruk och egen lunch. De flesta dagar kommer det att finnas eld till lunchen, (inte på Utforska naturen 21 maj), så att det går bra att grilla något. Ta också med kamera och anteckningsmaterial om ni vill.

Dagarna kostar 1500 kr + moms per person och dag. Anmäl senast en månad före aktuell kursdag. Dagarna är fristående, så anmäl till en eller flera. Vid förhinder kan en annan person än den som är anmäld deltaga.

Vid avanmälan senare än två veckor före kursdagen tar vi ut halva kursavgiften. 

Vi som håller de här kursdagarna är Stina Lindblad från Upplandsstiftelsen och Anna Aldén från Uppsala Naturskola. Vi tog över förskolekurserna 2021, efter Kajsa Molander som hållit dem i många år. Vi fortsätter utveckla kurserna - men mycket kommer vara sig likt från år till år. Stina och Anna  har båda tjugo års erfarenhet av att leda grupper av barn, elever och vuxna - utomhus.  Anna har  bakgrund som naturbrukslärare och Stina är biolog. Johan Lindell, biolog och naturinspiratör på Upplandsstiftelsen, samt Frida Sjösten, biolog och fågelskådare är kursledare på Utforska Naturen 21 maj. Andra kollegor från från naturskolan kan också komma att medverka.

Böckerna vi hänvisar till går att beställa från Outdoor teaching. De finns också att köpa på plats på Naturskolan. Det går bra att betala med swish eller faktura. Om ni köper böckerna av oss slipper ni fraktkostnaden från förlaget men priset är detsamma.

 

Utforska naturen – växter, djur och ekologiska samband - tisdag 21 maj 2024
Vi undersöker och upptäcker naturen omkring oss och lär oss mer om vanliga växter, om småkryp och kanske andra djur. Du får använda olika metoder för att samla in, ta reda på mer om och arbeta vidare med det som finns i naturen.
Vi börjar vid Naturskolans hus, och går sedan under dagen några kilometer genom skogen till Dalkarlskärret. Vi använder boken Småkryp på land under kursdagen. 

Leka och lära språk ute - tisdag 28 maj 2024
Dagen utgår från boken Leka och lära språk ute. Du får prova aktiviteter och lekar från boken, och diskutera hur vi kan arbeta med barns språkutveckling - utomhus på gården eller i naturen. Aktiviteterna handlar om att berätta och beskriva, använda berättande på olika sätt, följa och ge instruktioner. Vi närmar oss bokstäverna och läsandets värld. 

Naturvetenskap och teknik - fredag 30 augusti 2024
Du får prova på olika aktiviteter och prata om hur man kan arbeta med naturvetenskap och teknik utomhus. Mycket av det vi gör under dagen utgår från boken Leka och lära naturvetenskap och teknik ute.

Du får tillfälle att använda produktiva frågor och (natur)vetenskaplig metod. i aktiviteter med drakar, raketer, såpbubblor och saker från naturen.
Vi visar hur de enkla maskinerna fungerar och - och du får prova på att använda den tekniken för att hjälpa småfolket med några praktiska utmaningar. 

Leka och lära matematik ute - måndag 16 september 2024
Dagen utgår från boken Leka och lära matematik ute. Du får pröva på lekar och övningar som du sedan kan göra med din barngrupp på förskolegården eller i naturen. Vi gör övningar som tränar jämförelseord, lägesord och tidsord, sortering och mönster, mätning och kroppsuppfattning, samt grunderna i taluppfattning - allt på ett lekfullt sätt ute. Aktiviteterna kan stå för sig själva, men också användas för att utvidga lärandet om andra saker i naturen. 

 

Du anmäler dig till kursdagarna via länken här >>
(rulla ner på den nya sidan för att fylla i fomuläret)

 

Uppsala Naturskola ligger i Hammarskogs friluftsområde 1,5 mil sydväst om Uppsala.
Läs hur du hittar hit - vägbeskrivning till Naturskolan >>

Hör av dig med frågor till: 
Stina Lindblad  stina.lindblad@upplandsstiftelsen.se
Anna Aldén  anna.alden@uppsala.se   eller

Anmäl senast en månad före aktuell kursdag.
Kopia på anmälan skickas till den e-postadress du angivit.
Mer detaljerad info om kursdagen kommer efter anmälningstidens slut.

Stina Lindblad
Upplandsstiftelsen
telefon 0727-324979

Anna Aldén,
Uppsala Naturskola
telefon 070-8563802

 

Uppdaterad: