Naturskolans sändlista

Det mesta som rör naturskolans verksamhet kan du hitta information om här på hemsidan. Men ibland skickar vi ut inbjudningar, bland annat till inspirationsträffar och klassdagar.

Vi skickar information om utedagar och träffar mm, till de pedagoger i Uppsala kommun som talat om för oss att de vill stå med på vår sändlista. Om du anmälde dig när du hade en annan epostadress - så kan vi ha tagit bort dig för att e-postadressen inte fungerar längre. Så skicka gärna in en anmälan igen om du tror att du halkat ur vårt system.

Du som får våra mail kan bli en länk mellan Naturskolan och din skola. Du får till exempel gärna ta initiativ till att vi ska ordna en inspirationsträff på din skola, eller för att utveckla uteverksamheten på din skola - tillsammans med oss.

 

Vill du ha våra utskick?

Skicka ett mail till oss med ditt namn, din skola, elevgrupp du brukar jobba med, och din epostadress i själva mailet, via din egen epost. till naturskolan@uppsala.se. Skriv Anmälan till naturskolans sändlista i ämnesraden. Eller skicka samma uppgifter via vårt anmälningsformulär. 

När du anmäler dig ger du också ditt samtycke till att du står med på vår vår lista, och att alla som vi skickar till kan se ditt namn/din e-postadress i mailet.

Vi gör utskick ganska oregelbundet. Ibland inte mer än ett par gånger om året. 

Vi skickar inte ut allt som vi lägger på hemsidan - så det kan löna sig att gå in här ibland! 

Uppdaterad: