Upplandsstiftelsens Naturskola

Naturskolan i Hammarskog är egentligen två naturskolor:

  • Uppsala Naturskola som drivs av och verkar i Uppsala kommun
    och 
  • Upplandsstiftelsens Naturskola med uppgift att arbeta för utepedagogik 
    i hela Uppsala län

Vi har ett tätt samarbete och utbyter tjänster med varandra.

Upplandsstiftelsens Naturskola har sin bas i naturskolehuset i Hammarskog, och har
samma besöksadress, mailadress och telefonnummer som Uppsala Naturskola. 
Kajsa Molander är ansvarig för Upplandsstiftelsens Naturskola.

Du kan läsa mer på Upplandsstiftelsens Naturskolas hemsida >>

Upplandsstiftelsens logotyp

Uppdaterad: