Isläget i Dalbyviken vintern 2019

Här lägger vi ut information om isläget i Dalbyviken, i första hand för lärare och elever, inför isdagar på Naturskolan i januari - mars 2019. Tänk på att alla israpporter är färskvara och att vi inte har kollat isen över hela ytan. Vi kollar främst vid badplatsen och ut till plurrvakarna.
Ta med utrustning, kunskap och sällskap - och bedöm själva!

11 mars 2019, ingen bild: Nu har vi avslutat is-säsongen och kommer inte lägga ut mer information om isläget denna vinter. (Om vi inte lyckas fånga något på bild just när isen går upp....)

 

26 februari 2019, tre bilder här ovanför: Efter fyra dagar med riktig vårvärme börjar isen bli lite "vårpipig". Den is som vi sågade och drog upp på isen igår, och som då var ganska "hel", har på ett dygn ovanpå isen blivit till smala stavar, och är ganska lätt att tälja isär. Uppe i luften kommer solen åt mycket mer med både ljus och värme - och försämringen går fortare än för isen på vattnet, men nu börjar isen bli allt sämre.

Genom vassen från plurrvaken har vi lagts ut gångbrädor och en stor skiva att gå på, där är nu helt smält och oerhört geggigt, och vi hoppas att isen genom vassen håller ett litet tag till....

Vi ordnar övningplurr även den här veckan - men vi kan inte gå ut med stora grupper på isen samtidigt.

 

Fyra bilder här ovan - 18 februari 2019: Isläget i Dalbyviken är i stort sett som den 15 februari, men det finns mer vatten på isen och isen närmast land har smält rejält. Nu är även isen vid badstranden landlös - några meter ut från land och med ca 15 cm vattendjup där isen börjar.

Vi har provborrat och isen är fortfarande tjock och ganska hård, ännu inte vårpipig, trots värme och solljus. Men värmen ska fortsätta och då kan isen försämras ganska snart.

Och det finns redan nu luriga ställen där det är, eller fort kan bli, hål rakt igenom isen. Till exempel: inne i vassarna; mitt på isen där det förut legat ihopplogade snövallar; intill gamla pimpelhål och sprickor; och där det varit vindbrunnar när isen frös. 

Till höger om bryggorna, från land sett, så så kan man fortfarande se de ihopfrysta vakar vi hade där i början av januari. (Idag är de inte markerade med granar eller något annat alls.) Där är isen ca 10 -15 cm tjock, medan isen runt omkring vakarna är ca 30 cm tjock.

Ingen snö i backen ner mot sanden, rejäl iskana på den grusade gångvägen mot fågeltornet och Herrgården, och ingen snö - men just nu fortfarande tjäle på gräsparkeringen.

 

15 februari 2019: Snön på isen har i stort sett smält ihop, och nu finns många vattenpölar men också ställen utan vatten ovanpå isen. 

Det finns  många mycket luriga ställen med svag is:  i gamla hål och sprickor som blivit större av smältvattnet, i vassen, där det legat  snövallar som smält undan, där isen frös sist (gamla vindbrunnar) där det inte syns att isen är tunnare.  Men isen är ca  20 cm tjock på de flesta ställen. Den håller sig också ganska hård när smältvattnet som avdunstar knycker värme från isen så att den kyls av! 

Det går att gå ut på isen från stranden vid badplatsen - men isen börjar smälta lite mot land också där. 

Gå inte ut på isen ensam! 

 

13 februari 2019: Det har inte hänt så värst mycket sedan den 11 februari. Men isen blir allt tunnare, den verkar smälta lite underifrån, nu när det är så varmt.

Under snövallarna (där den bortplogade snön hamnat) på isen, smälter isen fort; och det är hål rakt igenom isen på några ställen under snön.

Isen närmast stränderna smälter fortast, och isen kommer bli allt mer "landlös" - dvs det kommer vara vatten - inte is - närmast land.

Det fungerade inte att spela curling idag - isen är för varm och mjuk, och det är inte så njutbart att åka skridskor på den mjuka isen. 

 

 

is och vatten på stranden vid stora kåtan

11 februari 2019: I strandkanten in mot kåtorna är det 10 - 20 cm djupt vatten - på marken och över isen.

Under helgens vårvärme har det mesta av den snö som låg på isen smält.
Bitvis, intill plogvallarna, är det mycket vatten på isen, och på många andra ställen har det bildats överis. Alltså is med ett lager vatten under - som ligger ovanpå den tjocka isen.

På en del ställen finns också gamla borrhål som inte frusit igen utan snarare blivit större. Det kan också finnas sprickor - som blivit större där smältvattnet runnit ner.

Det är alltså svårt att gå på isen utan att bli blöt, om man inte har stövlar. 

Isen ligger fortfarande ungefär 20 cm tjock i viken.

 

 blöt snö på isen

5 februari 2019:  Igår måndag var det runt 20 grader kallt, ändå var det vatten på isen under all ny snö som föll i helgen! Märkligt men sant. Det kan vara så att iskanten "sitter fast" i strandkanten och inte följer med vattenytan upp nu då den verkar höjas lite.

Idag måndag (när det har varit bra mycket varmare än igår) så har hela snön smält ihop och blivit tung och blöt. På en del ställen kan man vada i 10 cm blöt snösörja och vatten, på andra ställen är snön bara rejält blöt. 

Det betyder att vi inte kan spela curling; vi kan inte ligga ner på isen och pröva isdubbar eller bli dragna med livlina. Det går att såga is men då behöver man också skotta bort mycket snö runt hålet där vi sågar, och ha på sig vattentäta stövlar. 

Runt isblocken - som vi sågat upp den närmsta veckan och som står på isen - är det blöt snösörja. Det går inte att vara där - utan stövlar - utan att bli helt genomblöt på fötterna.

Men isen under snön är fortfarande 20 cm tjock, och ganska stark.

 

29 januari 2019:  Där vi har plurr-vaken nu - på det "vanliga stället", utåt Ekoln från badplatsen sett - så är isen ungefär 20 cm tjock. På isen ligger ett decimetertjockt lager snö, men det finns en liten plogad bana mellan bryggorna, och en rundbana i viken, ca 1,5 km, att åka skridskor på. 

Hela Ekoln är snötäckt, och nästan hela ytan är ganska skrovlig under snön. Friluftsområdet har plogat bana till Skarholmen, och försöker hyvla så den ska bli slätare, och plogar så fort de hinner när kommer mer snö. Se mer på facebooksidan: Hammarskogs friluftsområde. 

 

21 januari 2019:  Isen har nu lagt sig i hela Dalbyviken, och över hela Ekoln. I Dalbyviken ligger ett lager skorpig snö ovanpå en ganska bulig is som gör att det är svårt att åka skridskor annat än i den plogade banan.  Istjockleken i viken varierar mellan ca 20 cm och gissningsvis 7-8 cm där det är som tunnast - där isen frös sist. 

Ute på Ekoln finns en helt blank nylagd is utan snö, ca 10 cm tjock.

Idag hörde vi dock en kraftig smäll i isen - en råk måste ha spruckit upp i isen - kanske någonstans ute i Dalbyvikens mynning eller från Vreta udd och bortöver Ekoln. Isen kan ha delat sig och i den öppna delen fryser det till i natt - det är dock inte säkert att den nattgamla isen håller i morgon. Det kan också vara svårt att se var sprickan gått ....  Ha uppsikt!!! 

 

14 januari 2019:  Isen håller på att lägga sig en bit utanför bryggorna, ut mot Ekoln - men där finns nu flera stora vindbrunnar (alltså öppet vatten) mitt i den nyfrusna tunna isen. Där kommer isen alltså att vara mycket tunnare  när hela ytan fryser till.

På stora ytor runt de kvarlämnade båtbojarna har det också varit öppet vatten länge. 

Snön som föll i helgen har nästan helt blåst av isen, men ligger kvar som ett tunt, vitt lager. Snön gör att det är omöjligt att med ögat avgöra var gränsen mellan den gamla isen som håller - och den nyfrusna som inte håller - går!

 

 

11 januari 2019: Vi använde det öppna vattnet vid bryggan som plurr-vak! Isen är ca 1 dm tjock  fram till kanten.
Den snö som låg på isen har stöpt ner, och frusit till. Så nu ligger ett tunt lager stöpis på ca 2-3 cm överst på kärnisen under. Isen är ca 10 cm tjock där den ligger - men utanför yttre bryggan är det öppet vatten. 

 

8 januari 2019: Den tunna isen  har brutits upp, och nu finns ganska mycket öppet vatten runt bryggorna.  Även den is som igår var nyfrusen ut mot Ekoln är nu borta.

Isen som ligger från badplatsen och inåt viken är fortfarande ungefär 10 cm tjock.

 

7 januari 2019: Före stormen som härjade över Uppland 2 januari, så låg en tunn is över en stor del av Dalbyviken. Stormen bröt upp isen från Ekoln och in i viken ungefär fram till bryggorna vid badplatsen. 

Från badplatsen och in i viken ligger isen just nu ungefär 10 cm tjock, (med viss variation i tjocklek). Intill bryggorna är det öppet vatten, och isen närmast vattnet runt bryggorna är alldeles nyfrusen. Där bär det inte.
Det betyder också att isen mellan bryggorna skjuter in som en smal tunga från isen mitt i viken, och skulle kunna brytas av. 

Utåt viken, utanför den tjockare isen, ligger en yta med nyfrusen tunn is, som når ut ungefär till där vi brukar såga våra vakar. Där bär det inte.

Yttre halvan av Dalbyviken har öppet vatten.

 

3 december 2018: Det låg ett tunt "iskinn" i hela viken i förra veckan, men det är isfritt nu. (Ingen bild)

 

 

Uppdaterad: