Isläget i Dalbyviken vintern 2020

Här lägger vi ut information om isläget i Dalbyviken, i första hand för lärare och elever, inför isdagar på Naturskolan i januari - mars 2020. Tänk på att alla israpporter är färskvara och att vi inte har kollat isen över hela ytan. Vi kollar främst vid badplatsen och ut till plurrvakarna.
Ta med utrustning, kunskap och sällskap - och bedöm själva!

 

22 januari 2020 
Vi har beslutat att ställa in alla isdagar denna säsong. Det är fortfarande ingen is på gång, väderprognosen är dyster och vi ställer om till dagar i skogen istället.

Isläget vid badet i Dalbyviken 8 jan 2020

8 januari 2020  Här ovan ligger en bild på isläget just nu. Inte minsta tecken på isläggning. Och väderprognosen ser dyster ut för vår del. 

Vi försöker dra oss till minnes om det varit så lite is någon gång förut under de år vi haft isdagar i Dalbyviken. Men vi tror inte det. Något år har det nog varit så att vi i stort sett inte hade bärig is under vintern, men iallfall lite is....

3 december 2019, ingen bild: Säsongen är ännu inte påbörjad, häromdagen låg ett tunt is-skinn i viken, absolut inget att ge sig ut på.
Dalkarlskärret hade igår kväll precis bärig is men kanske inte tillräckligt tjock över hela ytan...

Uppdaterad: