Isläget i Dalbyviken vintern 2022

Här lägger vi ut information om isläget i Dalbyviken, i första hand för lärare och elever, inför isdagar på Naturskolan i januari - mars 2022. Tänk på att alla israpporter är färskvara och att vi inte har kollat isen över hela ytan. Vi kollar främst vid badplatsen och ut till plurrvakarna.

Ta med utrustning, kunskap och sällskap - och bedöm själva!

28 februari 2022, måndagen efter sportlovet. Ekoln är helt öppen - ingen is därute. Iskanten har blåst upp - nu går gränsen mellan is och vatten ungefär halvvägs mellan våra vakar och yttersta udden. 

Isen fryser ihop och blir hård under natten när det är minusgrader, och alltmer påverkad av värmen och solen i plusgraderna på dagen.

Isen är fortfarande över 20 cm tjock på de stora ytorna, och håller mycket bra - men är underfrätt (har smält och blivit tunnare undertill) där det är mycket växter i vattnet, där ett dike rinner ut i viken, intill strandkanten och vassen på många ställen. Det finns också en del gamla hål som som bildats av smältvatten som runnit ner genom sprickor och småhålisen. Hålen kan vara ganska osynliga eftersom de ofta frusit ihop under natten. Intill och under en del snövallar finns också tunnare is. 

Det är väldigt lerigt mellan vakarna och ombyteskåtorna.

Friluftsområdet har plogat bort snön som föll för en vecka sedan, så det finns en skridskobana som är delvis sönderkörd i ytan. Banan sträcker sig längre ut mot iskanten än där vi tänker tillåta elever att vara.

14 februari 2022.  Isen under snöslasket är hård och minst 20 cm tjock ut till där vi har vakarna. Vi räknar med att kunna vara på isen hela veckan.

Utanför vakarna, ut mot Ekoln är isen allt tunnare. Vi ser inga gränser mellan tunnare och tjockare is. Det finns en hel del gamla borrhål som kan vara ganska stora, så man kan åka ner med en fot... Isen från vakarna in till kåtorna är just nu lika bra som resten av isen, men vi tror att det kan bli alltmer blött, geggigt och kanske håligt i isen under veckan. 

Isslasket ovanpå isen är några centimeter tjockt och väldigt blött.
För att hålla sig torr om fötterna krävs vattentäta stövlar/kängor med skaft som når upp en liten bit över anklarna. Det är inte troligt att det skulle torka upp så mycket de närmsta dagarna, att man vill ligga ner och testa isdubbarna eller kan spela curling.

 

islage_7feb2022.jpg

7 februari 2022  Regnet från i fredags har nu frusit till - och isen är slät och hård igen. Det vita fraset på bilden är glasis - som bildas när vattnet ovanpå isen fryser till och det bildas luftfickor under den tunna överisen. 

I den gamla plogade banan är det fullt av glasis - och det går inte bra att åka skridskor där. Stor risk att man ramlar, om man ens tar sig fram.

Däremot finns fin is som går bra att åka skridskor på - i mitten av viken, innanför den plogade  banan. Där har vattnet ovanpå isen inte varit lika "djupt". 

Isen är fortfarande tjock och bra bärig, och hård i ytan så länge det är minusgrader. 

Nu har det öppna vattnet längre ut i viken lagt sig igen, utåt Ekoln, och ut över Ekoln, Hur långt isen går nu har vi inte kollat, men vi räknar med att isen därute inte bär, och gränsen mellan den gamla tjocka isen och den nya tunna isen är inte så tydlig. 

is31jan2022_450x270.jpg

31 januari 2022  Efter stormen i helgen så har iskanten ut mot Ekoln brutits upp och isen når inte lika långt ut i viken. Isen ligger ändå fortfarande långt utanför vår vakar. 

Det ligger ett tunt snölager på isen, och hjältarna på friluftsområdet har plogat runt vakarna och naturskolans curlingbana! Skridskobanan runt i viken är också plogad - och sträcker sig från det inre av viken och ungefär ut till bryggorna vid badplatsen. 

26jan_2022_450x270.jpg

26 januari 2022  Igår hade allt vatten på isen frusit eller avdunstat - förutom lite vatten under den överis som frusit till. Då var isen torr och hård!

Idag blev isytan allt mjukare i värmen - men fortfarande är isen tjock och håller bra. På bilden syns en gräns utåt Ekoln där isen som är ganska ljus slutar - och vattnet som är mycket mörkare börjar.

islage2_24jan_2022_450x270.jpg

24 januari 2022  Snön som kom i förra veckan och låg kvar på isen över helgen har smält. Nu är det mellan 0,5 och 5 cm vatten på olika ställen på  isen. Vi räknar med att mycket av vattnet avdunstar närmaste dygnet när det blåser och är plusgrader.

Särskilt mycket vatten är det där det är plogat och där vi har skottat. Resterna av snövallarna tynger ner isen och stoppar dessutom vattnet från att blåsa iväg över isen. 

Ekoln är fortfarande helt öppen - iskanten går en bit in från Vreta udd, med god marginal från vår vakar. 

In mot land där ombyteskåtorna står, är det grunt vatten och ganska geggigt i strandkanten.

 

islage_19jan_2022_450x270.jpg

19 januari 2022.  Isen är lika tjock som i i förra veckan, drygt 15 cm vid vakarna. Men det är fler sprickor i isen, och den är helt klart påverkad av att det varit några plusgrader idag. Under dagen idag har det trängt upp vatten på isen, och det är några cm vatten på ytan. På en del ställen är det också på väg att bli många (än så länge mindre) hål. 

Vi behöver alltså ha en en del begränsningar i hur vi gör och var vi är på isen. Som väderprognosen ser ut just nu, räknar vi med att vara på isen även i nästa vecka.

islage_17 feb_2022_450x270.jpg

17 januari 2022.  Isen liggerfortfarande i hela Dalbyviken, men har blåst upp så att iskanten går lite längre in i viken jämfört med i förra veckan.

Snön som låg på isen för en vecka sedan har både smält och avdunstat, så att isen nu är torr och hård. Isen är ungefär  15 cm ute vid vaken. I vaken som var öppen i fredags, har det fryst till 2,5 cm över helgen.  

De isblock som vi sågade upp förra veckan har någon försökt kasta på isen i vaken - utan attden gått sönder men med resultatet att det ligger fastfrusna isbitar runt vaken, som man kan snubbla på. Farligt!! 

Isblocket som stod kvar efter helgen har smält mycket av blåsten och värmen. 

Över helgen har det frusit till i vassen och vid stranden. När det blir plusgrader igen kommer det smälta där, så att det kan bli vattenhål runt de vasstrån som sticker upp, och öppet vatten intill strandkanten. 

islage_10 jan_2022_450x270.jpg

10 januari 2022.  Nu ligger isen i hela Dalbyviken - men den är förmodligen inte bärig ända ut till Vretaudd. Vid  badplatsen är det ca 20 cm is. Där vi har sågat en vak (och har granarna som markering - på bilden!) är det ca 15 cm is och lite längre ut mot udden och mot mitten av viken är isen tunnare, drygt en decimeter is där vi kollat. Längre ut stöper vatten igenom snön, och isen tunnas ut alltmer.

Före trettonhelgen var en stor del av isytan fri från snö, nu ligger det ett snölager på minst 5 cm på isen. Snön hindrar isen från att frysa till mer. Från badplatsen och inåt i viken finns en plogad rundbana för skridskoåkning. 

Snön tynger också ner isen, och där det nu ligger plogade snövallar och där isen har sprickor - där kommer det upp vattenstöp i snön.

Men det varma väder som väntas de närmaste dagarna kommer också snön på isen att smälta, Det kommer bli ett rejält lager blöt snömodd på isen. Vattentäta stövlar kommer behövas för att hålla sig torr om fötterna! 

Ute på "flaket"; på den stora fjärden på Ekoln; låg isen frusen något dygn före nyår - sedan blåste isen upp igen. Nu ligger isen igen, men är mycket tunn därute. Det är inte troligt  att du kan se gränsen mellan bärig is och is som inte håller. 

 

is Dalbyviken 9 dec 2021

9 december 2021.  Nu har isen lagt sig Dalbyviken ungefär ut till badplatsen - längre ut mot Vreta udd är det helt öppet vatten. Isen har frusit till i flera omgångar, och är alltså allt tunnare längre ut mot Ekoln. Vi har inte varit ute och kollat isens tjockleken - men det är väldigt ovanligt att det frusit så här tidigt på säsongen. 

26 februari 2021, så här såg det ut när vi slutade vara på isen förra säsongen.
Vi hoppas på en kall höst!!

 

 

Uppdaterad: