Forskning

om att lära in ute 

Det finns förvånande lite forskning om hur utomhuspedagogik jämfört med undervisning inomhus påverkar elevernas kunskaper. Vad vi vet finns det heller ingen forskning som visar att elever lär sig bättre inomhus … Men det finns forskning som visar att barn som regelbundet är ute i landskapet får fler positiva fördelar jämfört med barn som inte är ute lika ofta.

De barn som är ute mycket:

 • kan koncentrera sig bättre
 • förbättrar sin kognitiva förmåga
 • har bättre motorik, koordination, balans och rörlighet
 • är sjuka mer sällan
 • är mindre stressade
 • har en rikare fantasi och leker mer kreativa lekar 
  vilket främjar språkutveckling och samarbetsförmåga
 • utvecklar sin observationsförmåga
 • stimuleras till social interaktion
 • utvecklar sin självständighet

Källa: Anders Szczepanski som sammanställt internationella forskningsresultat kring barn som vistas utomhus i naturen och kulturen. 
I Szczepanskis licavhandling: Handlingsburen kunskap - lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö,Szczepanski, Anders, Linköpings universitet (2008), finns en sammanställning av det utomhuspedagogiska forskningsfältet.

Uppdaterad: