För skolan

Naturskolan har som uppgift att särskilt visa på hur man med hjälp av utomhuspedagogik kan förstärka kunskapsinnehållet i alla skolämnen. För att så många elever som möjligt ska få lära in ute så är lärarna vår viktigaste målgrupp.

Vi stöttar arbetslag, lärargrupper och ämnesgrupper från F-klass till år 9 som i projektform och över en längre tid vill utveckla skolans färdigheter på utomhuspedagogikens område. Målet är att ni ska känna er säkrare på att bedriva utomhuspedagogisk verksamhet själva. Denna del av naturskolans verksamhet ser vi som den viktigaste och den vi kommer att jobba mer med. Ta gärna initiativ till ett samarbete! 

Vi håller kurser och träffar för skolans och förskolans pedagoger, både kurser som är öppna för alla och sådana som vi skräddarsyr på uppdrag av er. Läs mer under fliken Kurser och möten. 

Vi lånar ut utrustning till pedagoger som ska ut med sin elevgrupp. Läs under Utrustning från Naturskolan

Vi tar emot lärare tillsammans med sina skolklasser för hela dagar ute i naturen.
Läs mer på undersidorna.  

Vi vill också sprida information, kunskap och idéer som ska göra det lättare för er att gå ut med era klasser. Vad skulle du behöva veta mer om?