Hammarskogs naturreservat

Naturskolans hus ligger mitt i Hammarskogs naturreservat - tillika ett stort friluftsområde i Uppsalas närhet!

Här finns stora skogar, promenadstigar, fågeltorn, grillplatser med ved och grillkol och en fin badplats. 
I området finns plogade skidspår och skridskobana när säsongen tillåter.
Läs mer om naturreservatet/friluftsområdet på Uppsala kommuns hemsida >> 
Där finns också telefonnummer till svarare för is- och spårinformation, information om vart du vänder dig för att hyra roddbåt, och telefonnummer till tillsynsmännen.

Naturklur
Längs Forstigen, som är en bilfri grusväg på ett par kilometer, finns 10 kluriga frågor om naturen. Svaret på varje fråga står vid nästa skylt. Naturkluren börjar vid lekplatsen, intill raststugan. 

Vi jobbar med att skriva fler klurigheter, och målet är att det ska finnas en omgång frågor för varje månad på året. Har du synpunkter på naturkluren får du gärna höra av dig till oss på Naturskolan. 

Uppdaterad: