Undervisning inför isdagen med Naturskolan 2024

Vi vill använda den tid ni är ute med Naturskolan till att eleverna ska få så mycket praktisk erfarenhet av friluftsliv och issäkerhet som möjligt. Det betyder att ni lärare behöver sätta av tid hemma på skolan med era elever – gissningsvis allra minst två lektionstillfällen, helst några fler. Innan ni kommer hit på en isdag behöver ha gått igenom och pratat om:  

  • is och issäkerhet - att ni får gå ut på isen innebär inte att det är riskfritt
  • hur ni hanterar den utrustning som ni ska använda i aktiviteterna under isdagen
  • plurrningen, med vilken utrustning var och en ska ha med sig och hur det kommer gå till

Via bilderna här nere kommer du till sidor där vi sammanfattar vad ni behöver förbereda er med gällande is och issäkerhet, utrustningen och plurret. 
De (övriga) pedagoger som följer med från er skola måste också vara väl förberedda, så att de kan hjälpa eleverna under dagen. 

 

 

Is och issäkerhet   Utrustningen    Övningsplurr
   

 

Här kan du fylla i och skicka in er checklista >> - vi behöver den en vecka före ert besök hos oss!

Vi kommer också ut bilder och beskrivning av Isläget i Dalbyviken vintern 2024 >> . Där kan ni följa hur isen förändras, och få bättre förståelse för vad kan ni möta när ni kommer hit.

 

I Pdf´n Is och issäkerhet med (PDF, 767 KB)Naturskolan (PDF, 767 KB) har vi skrivit upp alla förberedelser ni behöver göra innan ni kommer.

Vill du läsa mer ? 
Den samlade informationen från 2022, ligger i en längre pdf som du hittar här >> (PDF, 487 KB)

Uppdaterad:

Andra sidor under: Undervisning inför isdagen med Naturskolan 2024