Isläget i Dalbyviken vintern 2024

Här lägger vi ut information om isläget i Dalbyviken, i första hand för lärare och elever, inför isdagar på Naturskolan i januari - mars 2024. Tänk på att alla israpporter är färskvara och att vi inte har kollat isen över hela ytan. Vi kollar främst vid badplatsen och ut till plurrvakarna.

Ta med utrustning, kunskap och sällskap - och bedöm själva!

 

Också Hammarskogs naturreservat lägger ut information om isläget på facebook. Där kan du hitta mer allmän information om isen. 

isläget i Dalbyviken 8 januari  2024

9 januari 2024. Isen ligger på hela Dalbyviken - och Ekoln.  Vi har borrat ungefär halvvägs mellan båtbryggan och platsen där vi brukara ha vakarna. Där är det ett ca 20 cm tjockt lager av något slags is ovanpå vattnet. Isen består av ett tunnare lager kärnis nederst, och på det ett tjockare lager av ihopfrusen snö. Vi har ännu inte kollat isen i vassen, vid utloppet av den lilla bäcken som rinner ut här eller längre ut i viken.

Isen håller att gå på, här inne i viken där vi kollat - men just nu är det inte möjligt att åka skridskor eller spela curling.

Vi räknar med att isdagarna kommer kunna genomföras! 

Eftersom det är rätt mycket snö ovanpå isen växer den inte särskilt mycket i tjocklek trots den kyla som varit. Vi räknar med att isen är tunnare och mer osäker längre ut mot Ekoln, och vi kommer förmodligen ha särskilda regler om hur och var man får vara på isen. 

 

 

 

Uppdaterad: