Inspirationsträffar

Inspirationsträffar är kortare kostnadsfria träffar för pedagoger i förskola och skola.

Meningen är att du ska få utbyta erfarenheter och få enkla och inspirerande metodiktips med dig hem. Efter träffen ska det förhoppningsvis vara lättare att gå ut i närnaturen med din klass. 

Mer om träffarna och vilka som är aktuella just nu hittar vår sida om inspirationsträffar under Kurser och möten >>. 

Uppdaterad: