Kurser och möten

Naturskolan arrangerar olika former av möten mellan människor och natur 
där leken, friluftslivet och naturupplevelsen är viktiga delar för att hitta vägar till en hållbar utveckling.

Vi ordnar fortbildningsdagar och inspirationsträffar för pedagoger där vi använder naturen i lärandet.

Mer om det som aktuellt just nu hittar du på undersidorna.

Vi kan arrangera möten med naturen också för grupper utanför skolan. Arbetsplatser kan förlägga till exempel sina arbetsplatsträffar på Naturskolan, där vi leder ett kortare eller längre utomhuspass i anslutning till ert möte. Vi har bland annat tagit emot SFI Kristallen, Modermålslärarna i kommunen, Styrelsen för vård och bildning och arbetsledarna från Daglig verksamhet. Temat för utepasset bestäms alltid i förväg i samråd med besökande grupp. Det kan innebära att deltagarna får välja från ett smörgåsbord och upptäcka naturen på egen hand med hjälp av vår utrustning och våra uppgifter, eller att vi leder gruppen gemensamt. Pris efter överenskommelse. Ta kontakt med oss!