Naturskoleföreningen

Naturskoleföreningen är en intresseförening för människor som arbetar med utomhuspedagogik.
Man kan vara med som skola eller som enskild medlem.

Föreningen anordnar kurser och sprider kunskaper och erfarenheter mellan Naturskolor runt om i Sverige, Nu finnns ca 90 Naturskolor, från Ystad till Luleå.
Information sprids genom hemsidan www.naturskola.se och medlemstidningen Bladet som kommer ut fyra gånger per år.

Naturskoleföreningens logotyp

Uppdaterad: