Länkar

TeknikochNaturs logga

 

Teknik och Natur är en webbportal som innehåller resurser med stöd för lärare i förskola och grundskola F-6 vid undervisning i naturvetenskap och teknik. Portalen är etti samarbete mellan Skolverket och de nationella resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik.

Örnäventyrets logga

 

Det stora Örnäventyret är ett material från Håll Sverige Rent för elever i skolår 1-6 om allemansrätten. Syftet med materialet är att uppleva och lära om allemansrätten. Mycket att göra och att prata om! Ämnesövergripande och med många kopplingar till LGR 11. Ladda ner som PDF här >>

Naturskolan i Lunds logga

 

Sedan starten 1986 har Naturskolan i Lund regelbundet gett ut Naturskoleblad till Lunds skolor och förskolor. De innehåller exempel på lämpliga aktiviteter kopplade till vad man kan uppleva och upptäcka i utomhusmiljön under olika årstider. Det mesta passar också här! 

Uppdaterad: