Teman

Naturskolan är lika mycket en uteskola eller kulturskola som en skola om naturen. Vi lär oss om naturen samtidigt som vi lär oss använda den. Det här är teman som vi jobbat mycket med. Is och issäkerhet har vi egna dagar kring. Liv i vatten kan ingå i utedagarna vid vattnet, och övriga teman kan vi plocka ur till våra utedagar i skogen. 

 
Liv i löv - Vad händer med alla löv på hösten? Vi letar bland löven på marken, i stubbar och under stenar! Vem bor där? Vi lär känna några småkryp lite bättre, och kan ta in och titta på dem i stereolupparna. Vad skulle hända om alla småkryp inte fanns? Det handlar om spännande kryp, kretslopp och mångfalden i naturen. Bästa tid: september-november.
 
Liv i vatten - Vi håvar efter småkryp i vattnet - och förundras över hur de ser ut och vad de har för sig. Kan vi få reda på mer om dem genom att iaktta hur de gör? Vilka djur kan vi hitta? Var kommer de ifrån och vart tar de vägen? Mångfalden i naturen, fantastiska djur och deras livscykler. Bästa tid: augusti-oktober och april-juni.

Nyttigheter och roligheter i skogen. Vi upptäcker och samlar svampar eller olika växter som finns i naturen just nu. (Det gott om svampvissa år - och andra år finns inte ens skräpsvampar!! - så svampar kan vi jobba med om de finns!) Hur kan vi sortera det vi hittar? Kanske hittar vi något att smaka på? Eller något vi kan använda på annat sätt? Vi  kan göra upp eld för att steka eller koka något ätbart, eller färga garn. Bästa tid: augusti-december.  

Träd. Känner du Asp, Rönn och alla de andra? Lär känna trädens inre liv, upptäck löv och knoppar. Vi kan spela lövmemory och tälja i trä. Vi kan tillverka kolkritor i elden, prata om fotosyntesen och förundras över kolets kretslopp. Bästa tid: september - november.

Friluftsliv  i skogen - Varm, glad, mätt och trygg. När du är det kan du börja upptäcka mer i naturen. Vi behöver lära oss att vara i och njuta av naturen, även när vädret inte är det bästa. Vi kan sätta upp en presenning som väderskydd, göra upp eld och laga mat. Lära oss hitta i, och hitta tillbaka från skogen. Bästa tid oktober - april.  
 
Is och issäkerhet - Vi pratar om och övar oss i .att bli ”säker på isen”. Vi använder isdubbar, kastar livlina, provar på pimpelfiske och curling med ”isstenar”. Eleverna kan också få såga isblock och ta upp dem på isen, för att sedan skulptera med dem. Isdagen uppfyller många av de krav läroplanen ställer om säkerhet vid vattnet vintertid. De klasser vars lärare har varit med, själva eller som åskådare, om att plurra i vak; de eleverna kan få prova på att ta sig upp ur isvak med hjälp av isdubbar. Om isen ligger i januari-mars.
 
Skogsäventyr inför vintern / Skogsäventyr på vintern -  Hur klarar sig människor, djur och växter när det blir kallt? Vi letar svar och håller oss varma med lärorika lekar. Vi kan leta djurspår och spårtecken, göra ”hålla värmen”- experiment och förundras över trädens knoppar. November-mars.
 
Bygg, skapa & samarbeta. Ett lite friare tema där vi låter basen i vår verksamhet - att vara i och trivas i naturen -bli huvuduppgift. Bygga vindskydd, skapa-bygga-uppfinna med rep/snöre och material från skogen samt att göra upp eld. Med dessa uppgifter som kan lösas på många olika sätt, kommer samarbetet och elevernas egna idéer i fokus. Bästa tid oktober - april.
 
Eld. Göra upp, hålla liv i och släcka säkert. Var får vi elda? Hur hittar vi torr ved i skogen? Kanske prövar vi att elda olika tyger, eller värmer något gott att dricka över elden. Olika metoder för att göra upp eld. Vart tar veden vägen? Bästa tid oktober - mars.
 
Våren! Med undersökningar, lekar och eget skapande lär vi känna det som finns i naturen just nu. Upptäck allt grönt, skönt, det som kryllar och kryper, kvittrar och flyger. April och maj.
    
Med alla sinnen i naturen. Det känns, det hörs, det luktar och det syns!! Smakar det också? Nära naturen med hela kroppen. April - juni  och augusti - september.

Naturslöjd. Färga, fläta, tälja och tvinna med material från naturen. Att jobba med fingrarna gör man bäst när det är varmt och skönt ute. Slutet av maj - juni eller augusti - september.
Uppdaterad: