Fortbildningsdagar

Vi arrangerar kursdagar för pedagoger i skola och förskola.

I vårt program har vi ibland kurser som är öppna för alla pedagoger. Då hittar du mer om de kurserna på en undersida här. 

Vi ordnar också fortbildningsdagar på uppdrag från enskilda skolor, rektorsområden eller arbetslag. Innehållet varierar men syftar alltid till att öka din färdighet och förståelse för hur man på olika sätt kan använda naturen i lärandet. Du får tillfälle att utbyta erfarenheter med andra, får egna upplevelser i naturen och konkret metodik med dig hem. 

Temat, kunskapsinnehållet, i våra fortbildningsdagar kan vara detsamma som i de teman vi har med elevgrupper. Vi har också hållit många kurser och träffar om matematik och svenska utomhus. Både pedagoger och elever får göra övningar och uppgifter; men vi anpassar innehållet, tempot och reflektionerna efter gruppen.

Kostnaden för en kursdag är ca 800 kr/person när lunch ingår; i våra kurser ingår ibland att vi lagar mat tillsammans ute över öppen eld. Hör av er till oss för pris på skräddarsydda kurser. Är ni en grupp om ca 15-20 blir kostnaden lägre än så för varje deltagare.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fortbildningsdagar