Förskolekurser 2023

Kursdagar för pedagoger i förskolan 

Under 2023 håller vi fyra olika kursdagar som vänder sig till pedagoger i förskolan - på Uppsala Naturskola i Hammarskog. 

Vi vill praktiskt visa hur man kan arbeta mot målen i Lpfö 18, samtidigt som barnen får upplevelser i och av naturen.

Kursdagarna börjar med fika och en bakgrund till dagens ämne. Sedan består större delen av dagen av att praktiskt få pröva på sådant man sedan kan göra med sin barngrupp. Vi utgår ifrån att vi är utomhus under hela kursdagen. Vi har möjlighet att gå inomhus eller sitta under ett tak de stunder när vi mest ska prata. Under alla kursdagarna, utom under Utforska naturen 23 maj, håller vi till runt Naturskolans hus hela tiden. Vi håller på mellan 9.00 – 15.00.

Tag med kläder för utebruk och egen lunch. De flesta dagar kommer det att finnas eld till lunchen, så att det går bra att grilla något. Ta också med kamera och anteckningsmaterial om ni vill.

Dagarna kostar 1500 kr + moms per person och dag. Anmäl senast en månad före aktuell kursdag. Dagarna är fristående, så anmäl till en eller flera. Vid förhinder kan en annan person än den som är anmäld deltaga. Vid avanmälan senare än två veckor före kursdagen tar vi ut halva kursavgiften. 

Vi som håller de här kursdagarna är Stina Lindblad från Upplandsstiftelsen och Anna Aldén från Uppsala Naturskola. Vi tog över förskolekurserna förra året, efter Kajsa Molander som hållit dem i många år. Vi fortsätter utveckla kurserna - men mycket kommer vara sig likt från år till år. Vi har båda tjugo års erfarenhet av att uleda grupper av barn, elever och vuxna - utomhus.  Anna har  bakgrund som naturbrukslärare och Stina är biolog. Johan Lindell, biolog och naturinspiratör deltar som kursledare på Utforska Naturen 23 maj. Andra kollegor från från naturskolan kan också komma att medverka.

Böckerna vi hänvisar till går att beställa från Outdoor teaching. De kommer också finnas att köpa på plats på Naturskolan. 

 

Utforska naturen – växter, djur och ekologiska samband - tisdag 23 maj 2023 
Vi undersöker och upptäcker naturen omkring oss och lär oss mer om vanliga växter, om småkryp och kanske andra djur. Du får använda olika metoder för att samla in, ta reda på mer om och arbeta vidrae med dets om finns i naturen.
Vi planerar att börja vid Naturskolans hus, och går sedan under dagen några kilometer genom skogen till Dalkarlskärret. Vi använder boken Småkryp på land under kursdagen. 

FULLBOKAD! Leka och lära språk ute - onsdag 31 maj 2023 
Dagen utgår från boken Leka och lära språk ute. Du får prova aktiviteter och lekar från boken, och diskutera hur vi kan arbeta med barns språkutveckling - utomhus på gården eller i naturen. Aktiviteterna handlar om att berätta och beskriva, använda sagor på olika sätt, följa och ge instruktioner. Vi närmar oss bokstäverna och läsandets värld. 

Naturvetenskap och teknik - onsdag 6 september 2023
Du får prova på olika aktiviteter och prata om hur man kan arbeta med naturvetenskap och teknik utomhus. Mycket av det vi gör under dagen utgår från boken Leka och lära naturvetenskap och teknik ute.

Du får tillfälle att använda produktiva frågor och (natur)vetenskaplig metod. i aktiviteter med drakar, raketer, såpbubblor. och saker från naturen.
Vi visar hur de enkla maskinerna fungerar och - och du får prova på att använda den tekniken för att hjälpa småfolket med några praktiska utmaningar. 

Leka och lära matematik ute - onsdag 13 september 2023
Dagen utgår från boken Leka och lära matematik ute. Du får pröva på lekar och övningar som du sedan kan göra med din barngrupp på förskolegården eller i naturen. Vi gör övningar som tränar jämförelseord, lägesord och tidsord, sortering och mönster, mätning och kroppsuppfattning, samt grunderna i taluppfattning - allt på ett lekfullt sätt ute. Aktiviteterna kan stå för sig själva, men också användas för att utvidga lärandet om andra saker i naturen. 

 

Du anmäler dig till kursdagarna via länkarna här: 

Uppsala Naturskola ligger i Hammarskogs friluftsområde 1,5 mil sydväst om Uppsala.
Läs hur du hittar hit - vägbeskrivning till Naturskolan >>

Hör av dig med frågor till: 
Anna Aldén anna.alden@uppsala.se   eller
Stina Lindblad stina.lindblad@upplandsstiftelsen.se

Anmäl senast en månad före aktuell kursdag.
Kopia på anmälan skickas till den e-postadress du angivit.
Mer detaljerad info om kursdagen kommer efter anmälningstidens slut.

Anna Aldén,
Uppsala Naturskola
telefon 070-8563802

Stina Lindblad
Upplandsstiftelsen
telefon 072-7324979

PDF med samma information - som på den här sidan -  hittar du här>> (PDF, 515 KB)

Uppdaterad: