Vad? Varför? När? Hur? Var? Vem?

Jag har sex ärliga tjänare, de har lärt mig allt jag vet: deras namn är Vad och Varför och När och Hur och Var och Vem – Rudyard Kipling

 

Frågan är all kunskaps början
Theaitetos 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vad? Varför? När? Hur? Var? Vem?