Odla i skolan!

I odlingen får eleverna kontakt med jord, växter, djur och förutsättningarna för vårt liv här på jorden. 

I odlingen får eleverna använda hela kroppen, alla sinnen, de blir berörda och behöver tänka själva. Det är en sån upplevelse när växer så det knakar! När vi råkar ut för bakslag blir besvikelsen påtaglig.

I odlingen blir kopplingen mellan produktion och konsumtion tydliga. Många, många barn och ungdomar, och även vuxna för den delen...  har inga egna erfarenheter av hur det går till att ”göra” mat. Utan mat: ingen framtid, ingen hållbarhet. Mat på bordet – så enkelt – och så svårt!

Genom att arbeta med odling kan eleverna få erfarenheter och upplevelser som de kan ha som bas för mycket, mycket, av det som de ska lära sig i skolan. I många olika skolämnen. Det handlar verkligen inte bara om biologi. 

Vi prövar  - 
Hur ska vi göra det möjligt att odla i skolan – och se till att det inte bara blir ett projekt, utan kan leva vidare inom de ramar som skolan har? Vi prövar och ser hur det går!

Nu jobbar vi på fyra ganska olika platser, och prövar hur det kan fungera att göra odlingen till en återkommande del av den ordinarie undervisningen, och elevernas lärande för hållbar utveckling.

Flera av de lärare som nu odlar med sina elever i det här projektet har tänkt tanken, eller ville verkligen börja odla med sina elever – men hade inte kommit igång. Det är snålt med resurser i skolan till allt som är utöver det som skolan ”måste”. Och det behövs en plats att odla på. När ska skolorna kunna boka en trädgård - likaväl som de bokar idrottshallen? 

- med fyra skolor
Inför fortsätningen av projektet gick vi ut brett via Naturskolans hemsida, och i mail till skolorna i Uppsala, och frågade om de ville bli en ”odlarskola”. Men vi fick inget napp den vägen. De som nu är med och odlar har vi fått tag på genom att vi kände till att rektorer och lärare på skolorna var intresserade, eller att vi haft idéer om bra platser att börja odla på, och sedan kommit med förslaget att odla till någon skola i närheten. 

Odlingen på en skola finner knappast sina former första säsongen. Vilka lärare vill vara med? Var kan vi vara? Hur gör vi med det stora sommarspöket? Vilka årskurser ska vi odla med? Hur ska vi jobba med olika åldrar? Hur ska odlingen fungera från år till år? Det finns så många möjligheter! 

Nu är vi igång och odlar med Treklangens skola, Västra Stenhagenskolan, Kunskapsskolan Uppsala och Ångelstaskolan. Här kan du läsa om skolorna >>

Just nu hittar du inget här om vad vi gjort i odlingen hitills, men det kommer...