Västra Stenhagenskolan

Västra Stenhagenskolan är en F-9 skola med fler än 300 elever. Skolan ligger i Stenhagen, en ung stadsdel i västra utkanten av Uppsala, med en blandning av radhus, parhus och flerbostadshus. Där finns ett kulturcentrum, dit också skolan hör.
I september 2014 hade vi en träff med några skolor i skolodlingen i Matparken, där biträdande rektor på Västra Stenhagenskolan och en av fritidsledarna deltog. Rektor visste att framförallt två av lärarna på skolan ville odla med sina elever, och att fler var intresserade. 

Vi fortsatte hålla kontakt, och biträdande rektor jobbade för att få tillgång till ett par odlingslotter i området intill skolan, som Kvarnboängars odlarförening arrenderar av kommunen. 
Eftersom det länge var osäker om skolan alls skulle kunna få ett arrende, pratade vi med kommunens kontaktperson för parkmark, för att höra om skolan skulle kunna få odla på gräsmattorna utanför föreningens lotter.  

Men skolan fick arrendera två odlingslotter! I april 2015 fick skolan tillgång till en odlingslott, den andra lotten blev ledig i slutet av juni, och kunde tas i bruk av skolan till höstterminen 2015. 

Våren 2015 var en lärare igång och odlade med framförallt högstadieklasserna i sjuan och åttan. Våren 2016, och med ytterligar en odlingslott, är det fortfarande eleverna på högstadiet som odlar mest, men nästan alla elever på skolan är nu på väg att bli mer eller mindre inblandande i odlingen. Västra Stenhagenskolans odlingslotter är på sammanlagt ca 110 m2; på skolan går fler än 300 elever.