Treklangens odlingsplats

Treklangenskolans odling ligger bakom en kulle längst bort på skolgården, och den används inte alls på rasterna. Det är bra att det är en plats som förknippas med undervisning, Den har ett bra läge - lite i fred - så att man kan ha samling även om det pågår andra aktiviteter på den övriga skolgården.. 

Det är sol hela dagen - det vi odlar behöver ljuset som mat! För växterna är det är bra med minst sex sammanhängande timmar direkt soljus, alltså helst inte bara timmarna på morgonen och på kvällen...

Eftersom det var gräsmatta där förut - var det enkelt att göra i ordning en odlingsyta där - inga buskar att gräva bort. 

Men det är långt bort från en vattenkran! Två vattenslangar à 50 meter räcker nästan ända fram till att vattna lådorna, vi fick koppla på en bit till. Och vi drar vattnet inifrån skolan. Vattentrycket är inte så stort framme vid odlingen - så att vattna tar tid! Lång tid. En tjockare vattenslang skulle bjuda mindre motstånd  mot vattnet - men tar alldeles väldigt mycket plats i ihoprullat tillstånd och är tung! Halvtumsslangen orkar vi hantera, och den går ner i lådan. Det här var en akut lösning. Hur dyrt kan det vara med en utomhusvattnenkran med lås på? 

Vi skruvade ihop fyra odlingssängar med rejäla träkanter, 1 x 5 meter och drygt 25 cm höga. Snickeriet i Hammarskog gjorde lådorna som "byggsats". Eleverna markerade ut var lådorna skulle ligga - men de fick flytta platserna - två gånger! En gång för att de hamnat på kullen - som faktiskt mest består av sten - och vi ville att växterna skulle kunna växa ner i jorden under lådorna. Nästa gång fick de flyttas för att grävmaskinen som kom med jorden inte kom åt att svänga runt på kullen  - annars hade vi behövt plocka bort och sätta upp väldigt mycket staket som redan fanns på plats.  Nu ligger lådorna ordningsamt uppradade - där det var praktiskt möjligt att lägga dem. Men det är inte så dumt - växtföljden blir tydlig på det viset.

När grävmaskinen ändå var där för att fylla jord använde vi skopan till att luckra upp gräsmattans översta del. Träsargerna står direkt ovanpå jorden, I varje låda ligger nu ca 1,5 m3 jord, direkt på den uppluckarde gräsmattan. Vi köpte jord som kommunen har avtal på, och som är anpassad för frilandsodling av grönsaker. 

Intill den blivande odlingen växte många självsådda almar, ogräs på sisådär 25 år och med en diameter på 25 cm. Vi sågade ner ett par för att de stod väldigt trångt, och skuggade odlingsplatsen. 
Grävaren fick dra upp de två stubbarna och ta med sig dem när han ändå skulle hämta mer jord - men det blev dyrt! Bara att deponera dem, vilket man tydligen inte gör hur som helst - kostade mer än 6000 kr. Men det var väldigt bra att bli av med rötter och stubbarna  - nu är den platsen en bra samlingsplats.

Uppdaterad: