Treklangens skola

Treklangens skola ligger i Gottsunda, som är ett miljonprogramsområde med sparade bergknallar och skogsdungar mellan husen. Där finns både stora, höga hus och låghus med uteplatser i markplanet. Treklangen är en F-5 skola som växer, och har en eller två paralleller i varje årskurs. Här går fler än 200 elever. En klass från skolan var med under första odlingsåret 2014, i Gottsundagipen. 

Under hösten 2014 diskuterade arbetslagen på skolan, om de skulle fortsätta odla, och var en odling i så fall skulle kunna ligga. Skolan ligger i ett hus med många olika verksamheter, och vi hade kontakt med verksamhetsledaren för hela Treklangen. Vi träffade också den öppna förskolan som skulle flytta tillbaka till Treklangen under det kommande året, för att höra deras synpunkter.

Vi fick bra kontakt med det kommunala bolag som äger fastigheten där Treklangens skola ligger. De lovade att bidra med en del av kostnaden för att ställa i ordning en plats för odling, och att vattna under sommarloven. Tillsammans med Ann Edlund, miljöansvarig på fastighetsbolaget, tittade vi på möjliga platser att lägga en odling. Vi hittade platser både på och utanför själva skolgården, där de är markägare, och ritade in de olika förslagen på en plan.

Under några morgonmöten med personalen på skolan berättade vi om projektet och presenterade möjliga odlingsplatser – och frågade efter andra förslag och åsikter. Den plats som skolan till slut fastnade för tänkte vi först bort som omöjlig – eftersom vi trodde att skolan ville ha kvar möjligheten att till exempel åka pulka på kullen precis intill. Men skolan använde inte den platsen alls! 

De bestämde att börja odla med två klasser, en av förskoleklasserna och en klass i årskurs två. Lärarna förankrade projektet, och en del av kostnaden för jord och grävning, hos rektor. 

Vi på Naturskolan såg till att några "spontanväxta" träd sågades ned, och att fyra upphöjda odlingsbäddar på sammanlagt 20 m2 kom på plats i mitten av april 2015.

Uppdaterad: