Kunskapsskolan Uppsala

Kunskapsskolan Uppsala ligger i försvarets gamla gymnasieskola i närheten av Akademiska sjukhuset i Uppsala, och på gångavstånd från Botaniska trädgården. Många elever reser en bit för att gå där, den ligger inte precis i ett bostadsområde. Skolan är en 4-9 skola, och här går ca 450 elever.
Skolgården består i stort sett av en gräsmatta och en asfalterad basketplan, randad av några nyplanterade träd. Skolan, som hyr lokalerna, har inte fått skolgården gården mer anpassad till elevernas behov, och har också svårt att få lov att göra egna förändringar på skolgården.

För att bredda och sprida projektet, och odlingen, hade vi redan kontakt med Botaniska trädgården, för att i samarbete med dem låta någon skola börja odla där. Och de på Botan är intresserade av att använda trädgården som ett skyltfönster för att få igång mer odling i skolan. Efter ett första möte mellan lärarna på Kunskapsskolan, och trädgårdsintendenterna i Botaniska trädgården och Naturskolan sent under hösten 2015,  började 40 elever i årskurs fyra odla en liten säng i Botan våren 2016.

Uppdaterad: