Ångelstaskolan

Ångelstaskolan är en F-6 skola i som ligger i ett villa- och radhusområde från sjuttiotalet. På skolan går fler än 200 elever. E4 avgränsar området mot öster, i väster ligger andra bostadsområden. Det finns egentligen ingen naturmark kvar i stadsdelen – mer än de öppna backarna kring 4H-gården, med beteshagar och spridda träd. Härifrån är det långt till riktig skog.

Efter att en skola (som då ännu inte börjat odla) backade ur odlingsprojektet våren 2016, tog vi kontakt med Årsta 4H i Bolsta by för att höra om de hade någon plats där några skolklasser skulle kunna odla. De var just då i färd med att få tag på någon som ville bry sig om deras odlingar. För lärarna på mellanstadiet vid Ångelstaskolan tvärs över gatan blev det en fullträff! De ville ha mer samarbete med 4H, och gärna odla med sina skolklasser. Lärarna förankrade projektet hos rektor, och en vecka efter de första kontakterna började vi från Naturskolan började ställa i ordning odlingsplatsen. 

Våren 2016 började två klasser, med ungefär 50 elever från Ångelstaskolans årskurs fyra odla där.