Odling på schemat

Under 2014 påbörjades ett pilotprojekt om odling i skolan, på Uppsala Naturskola. Projektet startade som ett samarbete mellan Naturskoleföreningen och Bee Urban, med medel från Axfoundation. 2014 odlade vi i Matparken, Gottsundagipen, med sex förskole/skolklasser. Vi träffade varje grupp 8 gånger under säsongen, till en helhetsupplevelse av odling och biskötsel. Fantastiskt för de som fick vara med om den säsongen - men med små förutsättningar att leva vidare på lång sikt om inte någon part utanför den enskilda skolan tar ett mycket stort ansvar i odlingen.  

Med erfarenheterna från 2014 i bagaget så började vi arbetade vi på ett annat sätt med skolodlingarna från säsongen 2015. 

  • odlingarna läggs nära skolan, så att även kortare pass ute blir möjliga
  • sommarskötseln är ordnad i förväg och huvudansansvaret ligger på rektor
  • rektor uppmuntrar, sätter av pengar och tid till odlingen
  • en grupp ur personalen på skolan driver skolodlingen tillsammans 
  • skolorna själva styr odlingen och undervisningen där, och kan se till att lärandet i odlingen hänger ihop med det som de gör i den övriga undervisningen.
  • naturskolan är med som stöd, ger kunskap, handledning och kan också leda en del av verksamheten
  • odlingarna och undervisningen utvecklas efter skolans förutsättningar, 
    med syfte att bli en långsiktigt integrerad del av skolans undervisning
  • vi sammanställer och lägger ut det vi gör, här på hemsidan, och det får användas fritt i ickekommersiella syften om källan anges. 

Nu kan du läsa om skolorna som är igång och odlar - till att börja med. Vi kommer framöver berätta om hur vi kommit igång med odlingarna och om uppgifter som eleverna fått göra.

Odling på schemat sker i samarbete med Naturskoleföreningen och med medel från Axfoundation till och med 2017. Syftet är att etablera skolodlingar på några skolor i Uppsala, visa hur man kan jobba med lärande för hållbar utveckling och utifrån LGR 11 i odlingen, och - via andra naturskolor - sprida Odling på schemat.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Odling på schemat