Mossornas dag i Hammarskog

Söndag 14 Oktober 2018 

Denna dag bjuder vi bl.a. på mossutställning, nybörjarturer och en tur där vi tittar på alla mossor, små som stora.

  • Mossutställning i Naturskolans hus pågår kl: 11-15. 
    Lär dig några av våra vanligaste mossor och några till...

  • För dig som är nyfiken på mossor och inte kan något har vi nybörjarturer som startar kl. 12.30, 13:00, 14:00 från Naturskolan. Vi går i och kring Naturskolan (i max 45 min.)

  • För er som kan en del blir det Moss-safari med syftet att hitta och se alla sorters mossor, små som stora: Denna vandring sker med hjälp av experterna Tomas Hallingbäck och Karin Wiklund (max 2 timmar). OBS ta med lupp (10 X räcker)! Start sker kl. 10:00 från stora P-platsen vid Hammarskogs Herrgård.

Arrangörer: Mossornas Vänner 
i samarbete med Upplands Botaniska Förening och Uppsala naturskola, Hammarskog.

Kontaktperson: Karin Wiklund 072-565 96 12

      

Uppdaterad: