Förskolekurser 2021

Kursdagar för pedagoger i förskolan - på Uppsala Naturskola

 

2021 års kursdagar som vänder sig till förskolan hålls nästan som vanligt.
Vi corona-anpassar genom att bara vara ute och genom att hjälpas åt att hålla avstånd. 
Under året hålls sju olika kursdagar på Uppsala Naturskola i Hammarskog - som vänder sig till pedagoger i förskolan.

Nu, i januari 2021, är våren fortfarande oviss med tanke på coronaläget. Samtidigt är det mer aktuellt än någonsin med uteverksamhet med barnen. Så, om det går att i enlighet med folkhälsomyndighetens råd hålla dessa kursdagar, är ni mycket välkomna till oss.
Vi kommer bara att vara ute och vi får hjälpas åt att hålla avstånd. Om de lokala eller nationella råden inte stöder detta ställs kursdagarna in. Om ni själva får
förhinder eller inte känner er trygga pga coronaläget avbokar ni.

Under året håller vi sex olika kursdagar på Uppsala Naturskola i Hammarskog som vänder sig till pedagoger i förskolan. Vi vill praktiskt visa hur man kan arbeta mot målen i Lpfö 18, samtidigt som barnen får upplevelser i och av naturen.

Kursdagarna börjar med fika och prat (teori och bakgrund till dagens ämne). Sedan består större delen av dagen av att praktiskt få pröva på sådant man sedan kan göra med sin barngrupp. Vi är bara ute nu i vår, i höst får vi se om det är tillåtet att gå in för vissa moment. I slutet avdagen reflektion kring det vi gjort. Vi håller på mellan 9.00 – 15.00.

Tag med kläder för utebruk och egen lunch. De flesta dagar kommer det att finnas eld till lunchen, så attdet går bra att grilla något. Ta också med kamera och anteckningsmaterial om ni vill.

Dagarna kostar 600:-/person och dag + moms. Anmältill kajsa.molander@uppsala.se  senast en månad före aktuell kursdag. Dagarna är fristående, så anmäl till en eller flera.

Jag som håller dessa kursdagar heter Kajsa Molander, är utbildad fritidspedagog och har jobbat hela mittyrkesliv med barn i olika verksamhetsformer, de senaste 25 åren på Uppsala Naturskola. Kollegor från naturskolan kan också komma att medverka.

Våren 2021

Naturvetenskap och teknik  fredag 23 april
Vi visar hur man kan arbeta med naturvetenskap och teknik ute på ett enkelt och roligt sätt på förskolan.
Ni får själva pröva på aktiviteter som passar på förskolegården eller i närmsta skogsdunge. Vi arbetar med produktiva frågor och naturvetenskapligt förhållningssätt. Vi arbetar med Tema luft och vatten, bygger drakar, gör raketer, snurror, såpbubblor och vattenexperiment. Vi löser praktiska problem med hjälp av gammal teknik.

Leka och lära språk ute  fredag 7 maj 
Dagen utgår från boken  Leka och lära språk ute. Den visar hur man kan arbeta medvetet med barns språkutveckling ute. Ni kommer att få pröva på lekar och övningar som ni kan göra med er barngrupp på förskolegården och i naturen. Vi kommer att leka med ljud, berätta och beskriva, använda sagor på olika sätt, följa och ge instruktioner, närma oss bokstäver och läsandets värld samt skapa äventyr i skogen med språket i fokus.

Upptäck naturen med alla sinnen  fredag 28 maj
Vi undersöker och upptäcker naturen omkring oss och lär oss mer om vanliga växter, fåglar och småkryp. Allt i form av lekar och övningar som passar på förskolan. Vi utgår från gruppen och undersöker naturen omkring oss med alla sinnen. Vi fångar småkryp med fällor och paraply, och undersöker livet i skogen och vattnet. Den nya boken Småkryp på land ingår denna dag.


Hösten 2021

Miljö och kretslopp  fredag 17 september
Dagen handlar om hur man kan jobba med miljö och kretslopp med förskolebarnen. Vi undersöker kretslopp i naturen och sätter igång experiment som ni sedan kan arbeta vidare med i er barngrupp. Vi odlar skott och groddar, gör en kretsloppsflaska och visar hur man kan ha gråsuggor, maskar eller guppyfiskar som husdjur.

Leka och lära språk ute  fredag 24 september (samma innehåll som 7 maj)
Dagen utgår från boken Leka och lära språk ute. Den visar hur man kan arbeta medvetet med barns språkutveckling ute. Ni kommer att få pröva på lekar och övningar som ni kan göra med er barngrupp på förskolegården och i naturen. Vi kommer att leka med ljud, berätta och beskriva, använda sagor på olika sätt, följa och ge instruktioner, närma oss bokstäver och läsandets värld samt skapa äventyr i skogen med språket i fokus.

Leka och lära matematik ute  fredag 1 oktober
Dagen utgår från boken Leka och lära matematik ute. Ni får pröva på lekar och övningar som ni sedan kan göra med er barngrupp på förskolegården eller i naturen. Vi gör övningar som tränar jämförelseord, lägesord och tidsord, sortering och mönster, mätning och kroppsuppfattning, samt grunderna i taluppfattning - allt på ett lekfullt sätt ute.

Friluftsliv  fredag 8 oktober
Syftet med dagen är att lära sig enkla knep för att ha det bra ute under alla årstider med sin barngrupp. Vi bygger vindskydd, gör upp eld och lagar mat, samt leker lekar som passar årstiden. Vi träffas i naturskolans hus och går sedan upp i skogen där vi bygger ett läger och gör det mysigt.

Uppsala Naturskola ligger i Hammarskogs friluftsområde 1,5 mil söder om Uppsala.
Läs hur du hittar hit - vägbeskrivning till Naturskolan >>

Välkomna med anmälan och frågor till kajsa.molander@uppsala.se. Anmäl senast en månad före aktuell kursdag. Bekräftelse får ni så snart som möjligt, mer detaljerad info om kursdagen kommer efter anmälningstidens slut.

Kajsa Molander

Uppsala Naturskola och Upplandsstiftelsen 

telefon 070 - 610 20 03

PDF med samma information - som på den här sidan -  hittar du här>> (PDF, 495 KB)

Uppdaterad: