Förskolans framtid är ute!

Uppsala kommun och Upplandsstiftelsen har beviljats statligt LONA-bidrag av Länsstyrelsen i Uppsala län till projektet: Förskolans framtid är ute! 

I projektet genomför Uppsala Naturskola och Upplandsstiftelsen en fortbildningssatsning mot förskolan.

Tillsammans med Fålhagsledens förskola, Växthusets förskola och Orrparkens förskola; i Uppsala kommun; utvecklar vi deras arbete med att använda utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling.  

Vi tar fram en fortbildningsmodell som innebär en anpassning till förskolans behov och möjligheter, och som sträcker sig längre än en enstaka kursdag och kan leda till ett nytt arbetssätt för förskolan.

Lärande för hållbar utveckling
Förskolan, liksom all utbildning i Sverige, ska genomsyras av lärande för hållbar utveckling (LHU). Det innebär att utbildningen kännetecknas av att den innehåller frågeställningar om ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt hållbar utveckling. Syftet är att barnen ska få ett helhetsperspektiv, bli medvetna om och delaktiga i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling samt att de ska känna tillit till sin egen förmåga och utveckla handlingskompetens.

Projektet inleddes under hösten 2022 och avslutas i december 2023.

LONA står för lokala naturvårdssatsningen.

En artikel om Förskolans framtid är ute! är publicerad i Naturskoleföreningens tidning Bladet 1-2023, artikeln hittar du här >> (PDF, 438 KB)
(Äldre nummer av Naturskoleföreningens tidning liggger på Naturskoleföreningens hemsida.)

Mer information om projektet kan du få från
Anna Aldén på Uppsala Naturskola.
anna.alden@uppsala.se

 

                    
Uppdaterad: