Utedagar i skogen

Under senare delen av höstterminen, och under mitten av vårterminen brukar vi erbjuda dagar med friluftsliv, eld och matlagning i skogen; här i Hammarskogsområdet. Vi tar emot klasser i årskurs 4-9, men prioriterar årskurs 4-6, och de som kan ha störst behov av en utedag.

Vi lägger ut mer information och anmälan här på hemsidan i början av vårterminen.

En utedag i skogen kan "få ihop klassen" - bra för alla klasser tillsammans med sina mentorer - oavsett skolämne man undervisar i. 

Vi jobbar framförallt med de övergripande läroplansmålen och innehåll från Idrott & hälsa. Dagen kan också ha inslag från till exempel Biologi; Hem och konsumentkunskap och andra skolämnen.

Under dagen kan eleverna få göra upp eld och hålla elden vid liv med ved från skogen; laga någon typ av mat vid elden och sätta upp presenning som vindskydd/tak. Beroende på hur länge ni är här, vilken typ av mat ni lagar, väder och vana så kan ni kanske göra något mer som att plocka svamp, göra kolkritor eller växtfärga garn vid elden. Vi planerar dagen tillsammans med er. 

Ni kan också låna utrusning av oss, och sköta er helt själva under dagen. Vi plockar ihop de grejor ni behöver, och kan se till att de finns på plats "nära skogen" här i Hammarskogsområdet - när ni kommer.

6 november 2017