Utedagar för skolklasser våren 2023

Nu har vi börjat använda utbudsbokningen till de flesta av våra utedagar!
Läs mer på Naturskolans sida där >>

 

Visst är det härligt att vara ute! En utedag i naturen kan "få ihop" klassen - bra för alla klasser och lärare oavsett vilket ämne man undervisar i. Vi jobbar mest med de övergripande läroplansmålen och innehåll från Idrott & hälsa och/eller biologi. Men dagarna kan ha inslag från andra skolämnen beroende på vad ni vill göra!

Under våren 2023 erbjuder vi följande teman: 

Håva småkryp vid Dalkarlskärret  Rodd och paddling i Dalbyviken 
   

Bokning 

Du bokar utedagarna med Rodd och paddling i Dalbyviken, och för att Håva småkryp i Dalkarlskärret via Naturskolans sida på Utbudsbokningen >>  

 

Efter er utedag

Vi blir jätteglada om du kan ta några minuter och svara på enkäten om hur er utedag med oss var. Enkäten får du på e-post dagen efter att ni varit hos oss. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Utedagar för skolklasser våren 2023