Skåda fåglar vid Dalkarlskärret

Fåglar kan man skåda året runt! Men det är kanske lite roligare att titta på i april och maj då våra flyttfåglar kommer tillbaka och fåglarna sjunger mer. Vi kommer därför erbjuda det här temat vecka 15 till och med vecka 22.

Nu har vi nya kikare på Naturskolan och under dagen kan varje elev få låna en "egen" kikare. Saker som vi kan prata om och arbeta med under dagen är:

  • Lära sig hur man använder en kikare
  • Vilken betydelse har den här platsen för fåglar, vilka fåglar kommer vi se?
  • Vad är det som definierar en fågel?
  • Eleverna får göra egna listor över vilka fåglar de ser
  • Titta efter var man hittar de olika fåglar, är det i skogen eller vid sjön?
  • Hur många olika fåglar kan vi höra?
  • Följa en fågel och försöka ta reda på vad den gör.
  • Få titta i en tubkikare

För högstadiet

Om du kommer med en högstadieklass kan vi lägga upp dagen så att eleverna själva får utföra en kortare studie. Vi har nu sex nya tubkikare på Naturskolan vilka lämpar sig väl för aktiviteter för högstadiet. Tubkikarna är tunga men också ömtåliga vilket kräver att man hanterar dem med omsorg. Eleverna måste samarbeta och vara mycket varsamma med kikarna!
Vad innehållet i den studien skulle kunna vara beror på vad du som lärare önskar. Några exempel på vad vi kan göra är:

  • Exempelvis beteendestudier av häckande skrattmåsar, där eleverna följer en häckande skrattmås förehavanden under en halvtimme. Sedan kan man diskutera varför gör skrattmåsarna som de som de gör?
  • Hur gör man inventeringar, samt genomföra en egen inventering av fågelarter och antal individer i sjön. Sedan kan man diskutera varför fick man det resultatet man fick. Vad säger de här fåglarnas förekomst om platsen? Eller varför finns fåglarna just här?

Var i Hammarskog kommer vi vara

Vi möter er på plats vid Dalkarlskärret, och vi kommer sedan gå en liten bit längs kanten av Dalkarlskärret, så vi kan både kan titta på fåglar vid vattnet och de i skogen. Bussen kan släppa av och hämta upp er på parkeringen vid Dalkarlskärret, där det också finns plats för egna bilar. Vid parkeringen finns också ett utedass.

Vilka tider ni är här

Det kan vara lagom att ni är här i ungefär 4 timmar eller lite längre beroende på vad som passar era skoltider och vad ni tror att ni orkar och vill hinna med.

Mat

Det passar bäst att ni har med kall mat - eller mat i termos. Vi brukar inte ordna eld när vi skådar fågel. Vi kommer gå en liten bit, längst Dalkarlskärret, så det är bra om maten är uppdelad mellan eleverna så det inte blir så tungt att bära.

Kläder

När man tittar på fågel händer det att man står still under perioder, så det är bra med varma kläder, för även om det är vår kan det vara kallt och blåsigt.  

Lyssna på fåglar innan

P1 naturmorgon har en fågelsångsskola med flera lektioner för dem som vill lära sig vanliga fåglars läten. På Sveriges radios hemsida hittar du alla lektioner. Lektionerna ligger inte i nummerordning! Rulla ner i listan och kolla vilka ni vill lyssna på, det kan nog bli lite väl många att lyssna på alla.
Börja med lektion 1, då är ni igång!  Att bara ha lyssnat på de tre fåglarna som finns med i första lektionen kan göra det mycket lättare när ni sedan ska lyssna efter fåglar "på riktigt".

Mer om fågelskådning

Vill ni veta mer om var och vilka fåglar man kan se runt Uppsala? Titta då gärna på filmerna med Per Alström, där han berättar om fåglar i Uppsalas närhet.

Fågelskådning med Per Alström - Längs Fyrisån

Fågelskådning med Per Alström - Sunnerstaviken

Fågelskådning med Per Alström - Kungsfiskare

Uppdaterad: