Upptäck naturen med alla sinnen

Att upptäcka naturen med olika sinnen är ett bra sätt att göra sig till vän med "utomhuset", och bli lite mer hemmastadd där. Det kan också vara ett sätt att öva på att ta hand om en kompis, och lära känna varandra i klassen lite bättre. 

I de olika övningarna använder vi ett sinne i taget (- mer än de andra iallafall) - och vi kan sikta på att göra någon övning för varje sinne. 
Vi  har gemensamma genomgångar men jobbar sen i mindre grupper, två och två och var och en för sig beroende på uppgift.

Vi kan till exempel:

 • Känna med handen och beskriva saker saker från naturen
 • Fotograf och kamera
 • Hämta-dikter
 • Samla färger 
 • Samla motsatser i äggkartong
 • Från litet till stort
 • Rita ljudkarta
 • Trumman i skogen - gå efter ljud 
 • Bjuda varandra på någon lukt från naturen 
 • Finns något i naturen vi vågar smaka på?
 • Hitta trädet

 

Det här temat kan vi hålla på olika platser, och kanske i kombination med till exempel att håva småkryp vid Dalkarlskärret, och isåfall beställer ni bussen dit.

Det här temat passar kan också kombineras med rodd och paddling - särskilt  om ni är två klasser från samma skola, då kan den ena klassen upptäcka naturen med alla sinnen medan den andra är på sjön, och sedan byter klasserna plats och aktivitet i samband med lunchen.
I så fall håller vi till i Toran, en fantastisk hagmark med stora gamla ekar, hasselbuskaroch en rik markflora - mellan Dalbyviken och skogen vid Dalkarlskärret. 

Om ni beställer att bussen ska släppa av er längst ner i södra delen av  Vreta, vid vändplanen på Vretavägen, så kan ni gå därifrån direkt in i Toran. Den vägen tar det ca 10 minuter att gå från bussen, och ca 20 minuter sammanlagt till badplatsen. 

Då passar det bäst att ni har med kall mat - eller mat i termos. Vi ordnar inte med eld att grilla på när vi är i Toran. 

 

 

 

Uppdaterad: