Rodd och paddling i Dalbyviken

Under dagarna med rodd och paddling håller vi till vid Hammarskogsbadet i Dalbyviken. Ni får pröva friluftsaktiviteter och öva på säkerhet vid vatten. Vi har tillgång till kanoter och roddbåtar – och flytvästar. Vi har också en säkerhetsbåt, så att vi kan låta elever få pröva att ro och paddla ut i viken. Några saker vi tar upp:

  • Vad ska man tänka på innan man ger sig ut på sjön?
  • Teknik för att ro och paddla.
  • Hur byter vi plats i båten?
  • Hur kliver man i, och ur, en kanot?
  • Vad ska jag göra om kanoten skulle välta?
  • Om det inte är alltför kallt i vattnet kanske några vill pröva hur det är att simma i en sjö.

Vi kan även komplettera sjöaktiviteterna med att håva upp och undersöka småkryp och växter i vattnet och kanske ta upp fisknät eller mjärde. 

Om ni är två klasser från en skola - med sammanlagt fler än 40 elever - och vill komma med båda klasserna samma dag, så kan vi tillsammans med er pussla ihop ett program där en grupp i taget är vid båtarna. I anmälan måste  även skriva något om programmet för den andra gruppen.

 
Läs mer om temat för "den andra" gruppen >> 

 

Vi möter er vid badplatsen i Dalbyviken. Ni beställer bussen till Hammarskogs Herrgård, och ni promenerar hit, på egen hand, längs Dalbyviksspången - ca 1 km. 

Som alternativ kan ni beställa att bussen släpper av er längst ner i södra delen av  Vreta, vid vändplanen på Vretavägen. Därifrån går ni genom Toran till badplatsen, vilket är ungefär lika långt att gå. Det är en bra plats om ni har två grupper som ska byta aktivitet i halvlek, och den "andra"  gruppen har sina aktiviteter i Toran. 

 

Vi räknar med att ni behövera vara här minst 4 timmar om ni kommer med en grupp/klass där alla är vid båtarna samtidigt - och allra minst 5 timmar om ni kommer med två klasser som alternerar program. Vi räknar då tiden från att bussen lämnar er tills den hämtar igen, och att en timme sammanlagt  används till promenad till och från bussen. Men ni får gärna stanna ännu längre.

 

Vi vill också göra er uppmärksamma på att om vindförhållanden är sådana att vi inte kan ge oss ut på sjön får vi planera om dagen i samråd med er. 

Vi räknar med att ha utedagar vid vattnet också i början av hösten 2020. På våren kan vi ta emot årskurs 4-6, i början av höstterminen tar vi inte emot årskurs 4, vi har märkt att det program vi har inte fungerar bra för dem. I mån av plats tar vi också emot elever från högstadiet - både vår och höst. Vi tar bara emot en årskurs/skola.

 

Här finns en del praktisk information (PDF, 133 KB)
som ni behöver ha koll på innan ni kommer hit
på en dag med rodd och paddling:

 båtar och frälsarkrans

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Rodd och paddling i Dalbyviken