Håva småkryp vid Dalkarlskärret

I Hammarskogsområdet är det Dalkarlskärret som är den mest lämpade platsen för skolklasser att håva småkryp, och många elever kan håva samtidigt. 
Bussen kan släppa av er på parkeringen vid Dalkarlkärret, där det också finns plats för egna bilar. Vid parkeringen finns också ett utedass.
Man kan håva småkryp i vattnet i stort sett året om - men det är lite besvärligare på vintern. Vi räknar med att ha det här temat från mitten av april och framåt.

Vi möter er på plats vid Dalkarlskärret, och vi håller till där i närheten under hela dagen. Det kan vara lagom att ni är här i ungefär 4 timmar, lite kortare eller längre beroende på vad som passar era skoltider, vad ni tror att ni orkar och vill hinna med.

Under dagen kan vi prata om och arbeta med:

  • Var finns djuren? 
  • Hur hanterar vi utrustningen - och djuren?
  • Välja ett djur att titta närmare på. Vad gör mitt djur? Hur ser det ut? 
  • Sortera djuren - vilka olika djurgrupper hittar vi? 
  • Kan vi klura ut vilka som är vuxna och vilka som är larver eller nymfer?
  • Leka lekar för att lära mer om vilka djur det finns, och om sambanden i naturen. 

Det passar bäst att ni har med kall mat - eller mat i termos. Vi brukar inte ordna med eld att grilla på när vi håvar.

Djuren är fascinerande, och ger underlag för mer skolarbete än vi hinner med - därför är det mycket bra om ni har med bra kamera eller iPad, så att ni kan dokumentera inte bara det vi gör - utan även ta närbilder på djuren. Djuren själva mår bäst av att få åka tillbaka till kärret när vi tittat färdigt för dagen. 

Läs mer om djuren och om att håva här >>

Bland vattenfisar och virvelmaskar i vattenriket (från Kristianstad vattenrike)

Naturskolebladet om vattenhåvning (från Naturskolan i Lund)  

Uppdaterad: