Utedagar för skolklasser hösten 2022

 

Nu är alla våra utedagar för hösten fullbokade - men du kan anmäla att du vill stå på väntelista om vi får något återbud. Det gör du också via utbudbokningen.

Visst är det härligt att vara ute! En utedag i naturen kan "få ihop" klassen - bra för alla klasser och lärare oavsett vilket ämne man undervisar i.

Vi jobbar mest med de övergripande läroplansmålen och innehåll från idrott & hälsa och/eller biologi. Men dagarna kan ha inslag från andra skolämnen beroende på vad ni vill göra.

Under hösten 2022 erbjuder vi följande teman: Rodd och paddling i Dalbyviken, Liv i löv samt Friluftsliv i skogen. Information om de här dagarna kommer läggs ut på Utbudsbokningen i början av augusti, där kommer också anmälan till de olika dagarna att ske. Nu är bokningen för Liv i löv och Rodd och Paddling i Dalbyviken öppen. Bokningen för Friluftliv i skogen kommer öppna lite senare, i slutet av augusti/början av september.

Varmt välkomna ut i naturen med oss!

Har ni några frågor är det bara att höra av sig till naturskolan@uppsala.se

 

Uppdaterad: