Rodd och paddling i Dalbyviken

I Uppsalas närhet finns många sjöar och vattendrag som ger stora möjligheter till ett varierat friluftsliv. Många elever har aldrig suttit i en mindre båt, och än färre har fått ro på egen hand. Under dagarna med rodd och paddling är det nästan alltid några som är på vattnet för första gången, och många övervinner en viss rädsla för att ge sig ut i en båt. Det är inget som kan stressas fram, och då är det extra viktigt att eleverna får "hålla på" under flera timmar. Under höstterminen tar vi i första hand emot årskurs 5 och 6 på det här temat, årskurs 4 får vänta till våren.

Under en dag här med rodd och paddling kommer dina elever att få testa på att ro och paddla i Dalbyviken samt öva säkerhet vid vatten. Vi har tillgång till kanoter och roddbåtar – och flytvästar. Vi har också en säkerhetsbåt, så att vi kan låta elever få pröva att ro och paddla ut i viken. Några saker vi tar upp:

  • Vad ska man tänka på innan man ger sig ut på sjön?
  • Teknik för att ro och paddla.
  • Hur byter vi plats i båten?
  • Hur kliver man i, och ur, en kanot?
  • Vad ska jag göra om kanoten skulle välta?
  • Om det inte är alltför kallt i vattnet kanske några vill pröva hur det är att simma i en sjö.

Vi kan även komplettera sjöaktiviteterna med att håva upp och undersöka småkryp som lever i vattnet.  

Var i hammarskog är vi

Ni bokar bussen till Hammarskogs Herrgård där den sedan släpper av er. Därifrån går ni sedan ner till Hammarskogs badplats. Där möter vi från naturskolan upp er. Vid badplatsen finns ett utedass.

Tider under dagen

Vi räknar med att ni behöver vara här minst 4 timmar. Vi räknar då tiden från att bussen lämnar er tills den hämtar igen. Vi tänker att sammanlagt används nästa en timme för gå ner och tillbaka från badplatsen, vilket betyder att det ungefär blir 3 timmar kvar. Ni är självklart välkomna att stanna längre än 4 timmar, om ni vill ha mer tid med båtarna.

Mat

På det här temat går det bra att ta med kall mat eller mat som ska grillas. Vi på naturskolan kan hjälpa till att starta en eld men sedan är det ni som får ta hand om grillningen. Vi kan dock inte ordna en grilleld, om det är totalt eldningsförbud. Läs mer om eldning och eldningsförbud på kommunens hemsida.  

Tänk också på att det är ca 1 km från där bussen släpper av er till badplatsen så dela upp maten mellan eleverna så ni lärare inte behöver bära allt.  

Kläder

Vädret kan var lite lurigt när man är ute på sjön. Det kan vara ganska varmt men det blåser ofta ute på vattnet vilket gör att det blir kallt ändå. Därför är det bra att ha med en vindtätjacka eller likande. Stövlar kan också var bra att ha med sig. Oömma kläder rekommenderas varmt, blir en mycket roligare dag för eleverna om de inte måste tänka på att vara rädda om kläderna,

Ibland händer det att en kanot välter och elever hamnar i vattnet eller att det kommer en regnskur. Blåser det och man är blött blir man fort kall. Det är därför jätteviktigt eleverna har ett ombyte kläder med sig, som de kan byta om till! Vi kan inte avbryta dagen för att en elev fryser.

Vinden kan ställa till det

Vi vill göra er uppmärksamma på att det kan blåsa så mycket att vi inte kan släppa ut elever på vattnet av säkerhetsskäl. Vid sådana vindförhållanden får vi planera om dagen i samråd med er. 

Mer praktisk information

Läs igenom det här dokumentet: Info till lärare om vattendag (PDF, 566 KB)

Där finns mer information om säkerhet och om hur dagen kommer gå till som ni behöver ha koll på innan ni kommer till oss.

Uppdaterad: