Enkät efter utedagen hösten 2021

Vi blir glada om du tar dig tid att svara på några frågor om er utedag med Naturskolan. Vi behöver svaren för att se vad som är viktigt för er på skolorna och kunna genomföra så bra dagar som möjligt för så många elever och lärare som möjligt.

De förutsättningarna kan vi inte påverka, men ger oss en bakgrund till de övriga svaren.
Vad tror du att de "tog med sig"?
Är det något ni saknar?
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: