Eget tema

Vi gör något som anknyter till det ni kommer arbeta med i skolan just då. Kanske kan vi med hjälp av utomhuspedagogik förtydliga och konkretisera det eleverna läst om. Eller något annat ni känner att eleverna behöver, t.ex slöjd, matlagning eller samarbete. Kom med önskemål!

Uppdaterad: