Utedagar för skolklasser hösten 2021

Visst är det härligt att vara ute! En utedag i naturen kan "få ihop" klassen - bra för alla klasser och lärare oavsett vilket ämne man undervisar i.

Vi jobbar mest med de övergripande läroplansmålen och innehåll från idrott & hälsa och/eller biologi. Men dagarna kan ha inslag från andra skolämnen beroende på vad ni vill göra.

Under hösten 2021 erbjuder vi följande teman. Finns inte det tema du vill göra med din klass här nedan så kan du önska ett eget tema, och vi kan planera något tillsammans med er. 

I början av terminen kommer vi ha rodd och paddling samt höst i naturen. Under andra halvan av oktober ställer vi om programmet till friluftsliv i skogen. 

Friluftsliv i skogen  Rodd och paddling i Dalbyviken

Elever i en skog

Elever står på en brygga

Höst i naturen Eget tema

svampar på en vit duk

Lek i skogen

   

Vi prioriterar mellanstadiet och högstadiet, men tar även emot årskurs 3 i mån av plats. Vi tar emot er någonstans i Hammarskogsområdet - på en plats som passar temat och årstiden. På rodd och paddling i Dalbyviken tar vi, under höstterminen - i första hand emot årskurs 5 och 6. Årskurs 4 får vänta till våren. 

Anmälan

Nu har vi samlat ihop alla ansökningar vi fått in för hösten och håller som bäst på att maila ut besked till alla som anmält sig. Vi kommer inte att hinna ge alla besked under vecka 33 - vi fortsätter att maila er under vecka 34 (23-27 augusti - håll ut!) 

Genom att vi samlar in anmälningar "i en klump" så kan fler klasser få datum som passar just dem, vilket leder till att fler får möjligheten att komma till oss på naturskolan. Ni kan såklart fortfarande skicka in en  anmälan - men hösten är i det närmaste fullbokad.   

Anmäl din klass
Daggkåpa

Innan du anmäler din klass - läs igenom informationen för det tema ni vill komma på. 
Läs också igenom punkterna här nedan, de gäller alla utedagar med oss från Naturskolan.

Viktiga punkter inför en dag med oss från Naturskolan

 

Kostnadsfritt för er

En naturskoledag kostar inget för er. Ni kan också boka buss kostnadsfritt.

Boka buss

Ni bokar buss. Genom kulturförvaltning kan ni boka en buss kostnadsfritt bara för er. Bussen hämtar er på skolan och släpper av er i Hammarskog. När dagen är slut hämtar bussen er i Hammarskog och kör er tillbaka till skolan. På Kubik Uppsala hittar du mer information om Naturbussen och hur du gör för att boka.

När ni bokar buss behöver ni skriva exakt var i Hammarskog ni vill bli avsläppta samt upphämtade. Det står under respektive tema var vi kommer var. Ibland finns det flera alternativ. I de fallen skriver vi i inbjudan, vilken plats vi vill att ni bokar bussen till. Skulle något vara oklart kolla med oss!

Tider under dagen

En utedag här innebär en hel skoldag för er. Det brukar vara lagom att ni åker från skolan när skoldagen börjar, och sedan åker tillbaka så att ni är tillbaka på skolan när ni slutar för dagen. Vi ser gärna att ni är här i 4 timmar minst. Det vill säga 4 timmar från det att bussen släpper av er till att bussen hämtar upp er. Ofta behöver vi gå en bit från där bussen släpper av er till platsen där vi ska vara, vilket gör att det kan bli svårt att hinna om ni är här kortare tid. Titta under respektive tema för att se hur lång tid vi rekommenderar att ni är här.

Mat

Ni tar med lunch från skolan. Vad som passar för mat se under respektive tema. Ni behöver också ta med förmiddagsmellanmål från skolan. Eleverna är ofta hungriga så fort de kommer ut till oss och då är det bra om ni har någon frukt eller likande för dem att äta. Om ni låter eleverna ta med eget fika, diskutera då innan vad man får ta med sig. Tänk också igenom vad ni gör om någon elev inte får med sig eget fika. Vi förväntar oss att ni från skolan har med fika till de elever som glömmer eller inte får med sig något fika hemifrån.

När det gäller dryck så brukar skolan skicka med ett litet juicepaket på 2,5 dl till varje elev. Det räcker inte hela dagen, se därför till att eleverna tar med sig en egen vattenflaska! Vi ser helst att ni inte har med er festisar alls, eftersom det blir så mycket skräp efter dem. Plasten som sitter runt sugröret brukar ligga lite varstans efter att vi haft en utedag.

Skräp

Det blir en del skräp när mat till en hel klass ska transporteras. På vissa ställen finns i Hammarskog finns det soptunnor men de är inte dimensionerade att ta emot skräp från flera skolklasser i veckan. Vi vill därför att ni tar med er allt skräp tillbaka och slänger det på skolan. Om eleverna har med eget fika är det bra att säga till dem innan att allt de tar med sig tar de själva tillbaka. Be dem ta med sig en egen skräppåse.

Toaletter

På de flesta platser vi är på finns det bara utedass att tillgå. Det går också att gå på toaletten i skogen. Vi tar alltid med spade och papper ut i skogen.

Kläder efter väder

För att eleverna ska få det så bra som möjlighet är det viktigt att de har ordentligt med kläder, så de inte fryser. Vädret kan variera mycket, titta därför gärna på väderprognosen tillsammans med dina elever och diskutera vilka kläder som är lämpliga. Oavsett vilket tema ni kommer på är det bra med oömma kläder.

Ansvarsfördelning

Vi på naturskolan leder aktiviteterna för dagen med din aktiva medverkan. Vi på naturskolan ansvar för aktiviteten och säkerheten för den. Du som lärare ansvar för att eleverna följer de instruktioner och regler som vi har.
Vi vill att ni är med minst två vuxna från skolan, i fall något skulle hända och en av er behöver gå iväg med en elev ett tag, så kan den andra hand om klassen.

Efter er utedag

Vi blir jätteglada om du kan ta några minuter och svara på enkäten om hur er utedag med oss var! 

Enkät efter utedagen hösten 2021

lönnlöv med tjärfläckssvamp på