Rodd och paddling i Dalbyviken

I Uppsalas närhet ger Mälaren, sjön Trehörningen och alla åar stora möjligheter till ett varierat friluftsliv på olika platser och årstider. Många elever har aldrig suttit i en mindre båt, och än fler har aldrig fått möjlighet att ro på egen hand. Under dagarna med rodd och paddling är det nästan alltid några som är på vattnet för första gången, och många övervinner en viss rädsla för att ge sig ut i en båt. Det är inget som kan stressas fram, och då är det extra viktigt att eleverna får "hålla på" under flera timmar.

Båtdagarna ger eleverna möjlighet att lära sig ro och paddla, ger lite båtvana och övar säkerhet vid vattnet. 

Vi håller till vid Hammarskogsbadet i Dalbyviken. Vi har tillgång till kanoter och roddbåtar – och flytvästar. Vi har också en säkerhetsbåt, så att vi kan låta elever få pröva att ro och paddla en bit ut i viken. Några saker vi tar upp:

  • Vad ska man tänka på innan man ger sig ut på sjön?
  • Teknik för att ro och paddla.
  • Hur byter vi plats i båten?
  • Hur kliver man i, och ur, en kanot?
  • Vad ska jag göra om kanoten skulle välta?
  • Om det inte är alltför kallt i vattnet kanske några vill pröva hur det är att simma i en sjö.

Vi kan även komplettera sjöaktiviteterna med att håva upp och undersöka småkryp och växter i vattnet. För er som inte vill ro och paddla, utan "bara" håva småkryp - så är det bättre att vara vid Dalkarlskärret istället.

Av de som vill komma på en dag vid vattnet med båtar och kanoter så kommer vi prioritera årskurs 5 och 6. (På våren kan vi även ta emot årskurs 4 på rodd och paddling, men vi har märkt att det program vi har inte fungerar bra för eleverna i årkurs 4 på hösten.)

Om ni är två klasser från en skola - med sammanlagt fler än 40 elever - och vill komma med båda klasserna samma dag, så kan vi tillsammans med er pussla ihop ett program där en grupp i taget är vid båtarna. I anmälan måste ni även skriva något om programmet för "den andra" gruppen.

Läs mer om temat för "den andra" gruppen >>

 

Vi vill göra er uppmärksamma på att om vindförhållanden är sådana att vi inte kan ge oss ut på sjön får vi planera om dagen i samråd med er. 

Vill ni grilla något till lunchen? Vi kan ordna med grilleld, om det inte är eldningsförbud.
Läs mer om eldning och eldningsförbud på kommunens hemsida
 

 

Här finns en del praktiskt information 
om dagarna med rodd och paddling
som ni behöver ha koll på innan ni kommer hit.

Uppdaterad: