Med spännande småkryp eller användbara växter

En dag när vi främst tittar på det levande i naturen. Vi riktar in oss på något som till exempel småkryp i skogen, småkryp i vattnet, växter eller svampar: läs mer om Liv i löv, Liv i vatten och Nyttigheter och roligheter i skogen på sidan med våra teman 

En sådan här dag kan vi vara ute i naturen hela dagen - någonstans skogen eller vid Dalkarlskärret, och naturstudierna blir en del av friluftslivet den dagen. När vi jobbar med svampar eller växter är det ofta bra att vara kvar ute och göra något användbart med växterna vid elden, till exempel färga garn.
Om vi jobbar med småkryp kan vi antingen stanna ute hela dagen, eller så kan vi ta med oss det vi samlat - in på naturskolan - och titta vidare på djuren i rejäl förstoring i stereolupparna.  

Uppdaterad: