Skolnära Naturskola

Utomhuspedagogik och naturupplevelser för skolor i Uppsala kommun

Är ni en grupp lärare på er skola som vill pröva på att arbeta mer utomhus med era elever?
Uppsala naturskola vill inspirera och motivera er att ta med klassen ut i naturen! Vi erbjuder
utedagar för klasser och inspirationsträffar för pedagoger kring hur naturen kan främja
elevers lärande. Utomhuspedagogik erbjuder fantastiska möjligheter till upptäckande,
inlärning, fördjupning och återhämtning. Anta utmaningen och lär känna uteklassrummet i
närheten av er skola!

Vi tittar på lärmiljön och förutsättningarna för utomhuspedagogik utifrån just er skola.
Tillsammans med er tar vi fram några mål i läroplanen som vi kan utgå ifrån. Sedan föreslår
vi övningar och aktiviteter anpassade till er skolgård, natur som eleverna kan gå till eller
platser ni når med kollektivtrafik. Beroende på era önskemål genomför vi program utomhus
för klassen eller lärarträffar. Vi jobbar inom biologi, naturkunskap och friluftsliv men även 
med skolans kärnämnen.

Är ni nyfikna och vill veta mer? Har ni tankar kring vad ni vill jobba
med utomhus utifrån läroplanen? Kontakta oss! 

Skriv till Uppsala Naturskola: naturskolan@uppsala.se.
Märk gärna mailet Skolnära Naturskola
Erika Hedberg: 018-727 6313, Anna Aldén: 070-856 3802

Här finns denna information som PDF >> (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: