Kontaktpersonträffar

Vi ordnar träffar för naturskolans kontaktpersoner, någon gång per termin. Träffarna har genom åren varit med olika teman som hantverk, matematik, träd, friluftsliv, frön och "röda tråden" (i utomhusverksamheten). Träffarna är oftast på Naturskolan, på eftermiddagstid mellan kl 15-17.

Under träffarna ska kontaktpersonerna dels få någon påfyllning i "uteförrådet", dels få tillfälle utbyta tankar och erfarenheter, om Att lära in ute, med andra skolor. 

Under hösten 2015 har vi inte planerat in någon särskild träff för kontaktpersoner - men några inspirationsträffar som kan bli påfyllning för er!  

Uppdaterad: